Myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio o’r Drindod Dewi Sant i lwyfannu dau gynhyrchiad blwyddyn olaf


21.05.2019

Mae myfyrwyr y drydedd flwyddyn ar y rhaglenni gradd BA Actio a BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn paratoi i arddangos eu doniau yn eu perfformiadau olaf yn y Brifysgol.

Performing Arts Carmarthen

A hwythau wedi gweithio gyda dau gyfarwyddwr allanol i ddatblygu dau gynhyrchiad stiwdio, bydd y myfyrwyr yn perfformio’u darnau - All That I Am a Spring Awakening - yn y Llwyfan ar gampws Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant o ddydd Iuau 23 Mai tan ddydd Sadwrn 25 Mai.   Cynhelir y ddau berfformiad ar yr un dyddiadau a byddant yn rhedeg un ar ôl y llall - gydag All That I Am yn cychwyn am 6.30pm a Spring Awakening yn dilyn am 9pm.

Mae All That I Am yn ddarn a ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer actorion ifanc gan Daf James ac fe’i dewiswyd ar gyfer y myfyrwyr gan y cyfarwyddwr gwadd, Matthew Holmquist.   

Mae Matthew yn Gyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Red Oak ac wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae wedi gweithio gyda nifer o gwmnïau nodedig yn cynnwys Theatr Clwyd, The Other Room ac Opera Cenedlaethol Cymru.   Mae Matthew yn ceisio archwilio gwahanol arddulliau o theatr yn barhaus ac mae’n mwynhau cydweithio ag amrywiaeth eang o actorion. Mae wrth ei fodd i weithio gyda myfyrwyr y Drindod Dewi Sant ar y darn arbennig hwn.

Yr ail gynhyrchiad i’w lwyfannu gan fyfyrwyr y drydedd flwyddyn yn y Drindod Dewi Sant yw fersiwn drama o’r clasur modern, Spring Awakening.  Cyfarwyddwr y darn yw Luke Hereford, cyfarwyddwr sydd hefyd wedi gweithio gyda Sherman Cymru, The Other Room a Leeway Productions. Darn ensemble yw hwn sydd hefyd yn ddelfrydol ar gyfer grŵp o actorion ifanc.

Ar ôl gweld y myfyrwyr yn tyfu ac yn datblygu trwy gydol eu hamser yn y Drindod Dewi Sant, mae’r staff addysgu’n eithriadol o falch o’r hyn maent wedi’i gyflawni ac yn gyffrous i weld y myfyrwyr yn arddangos eu talent.

“Mae’r modwl Theatr Stiwdio wedi bod yn brofiad gwych i fyfyrwyr y drydedd flwyddyn eleni,” meddai Stacey-Jo Atkinson, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr.

“Mae’r myfyrwyr wedi cael y cyfle i weithio gyda dau gyfarwyddwr cyffrous ac yn ein lle newydd, y Llwyfan.  Yr her yn y modwl hwn yw bod rhaid iddyn nhw feddwl am y set fel y byddech chi ar gyfer theatr yr ymylon; felly i’n myfyrwyr BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr rhaid iddyn nhw feddwl am rannu offer a newid setiau o fewn amserlen dynn rhwng y ddau ddarn.

“Y rhain fydd perfformiadau terfynol y myfyrwyr yma yn y Drindod Dewi Sant,” ychwanega Stacey-Jo.   “Yn ystod eu hamser gyda ni maen nhw wedi cael amrywiaeth o brofiadau dysgu a bellach gallan nhw fynd â’u ‘pecyn’ o sgiliau ymlaen gyda nhw i mewn i’r diwydiant.  Rydym ni’n methu aros i weld beth yr ân nhw ymlaen i’w wneud nesaf.”

Mae cyrsiau’r Celfyddydau Perfformio a gynigir yn y Drindod Dewi Sant yn sicrhau bod y myfyrwyr yn barod ar gyfer gofynion y diwydiant ac wedi’u llunio i sicrhau bod y myfyrwyr yn graddio â’r sgiliau mwyaf perthnasol a chyfredol sydd eu hangen i lwyddo.

“Raison d’être y rhaglenni BA Actio a BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yw bod yn alwedigaethol ac yn berthnasol,” meddai Dave Ainsworth, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Actio yn y Drindod Dewi Sant.

“Gan fod theatr stiwdio wedi dod i’r amlwg eto fel grym creadigol newydd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, rydym ni’n sicrhau bod ein myfyrwyr yn ymwneud â’r ffurf gyffrous hon ar berfformiad byw mewn modd ystyrlon yn eu blwyddyn olaf.  Felly penderfynon ni fowldio ein modwl Theatr safle-benodol i fodel theatr stiwdio gan ddefnyddio dau gyfarwyddwr proffesiynol sydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd ac sydd â phrofiad perthnasol yn y maes.  Credwn y bydd y modwl hwn yn cyfrannu at roi gwybodaeth weithiol drwyadl o fethodoleg ac arfer theatr stiwdio i’n darpar raddedigion.”

I archebu eich tocynnau ar gyfer y ddau gynhyrchiad, cysylltwch â Heather Thomas drwy anfon e-bost at heather.thomas@uwtsd.ac.uk neu ffonio 01267 676929.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau ym maes y Celfyddydau Perfformio a gynigir ar gampws Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant, ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/performing-arts

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk