Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant Caerdydd yn perfformio Pippin


18.02.2019

Mae myfyrwyr o raglen BA Theatr Gerddorol a’r cwrs cyfrwng Cymraeg BA Perfformio o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dod at ei gilydd ar gyfer eu cynhyrchiad nesaf – Pippin.  Caiff y sioe gerdd ei llwyfannu yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Gate yng Nghaerdydd ddydd Iau, 21 Chwefror a dydd Gwener, 22 Chwefror.

Pippin

O dan gyfarwyddyd Angharad Lee, mae Pippin yn adrodd hanes tywysog ifanc – etifedd y goron – sy’n chwilio am ei “gornel fach ei hun” yn y byd.

Mae cymeriad y teitl, Pippin, yn hollol ffyddiog y daw o hyd i bwrpas gwerth chweil mewn bywyd - gan roi cynnig ar frwydrau gwaedlyd, helyntion rhywiol nwydus ac ystrywiau gwleidyddol praff, cyn iddo ddarganfod bod hapusrwydd go iawn yn fwy cymhleth nag a dybiai ac mai amser yw’r wobr go iawn.

Perfformiwyd Pippin am y tro cyntaf ar Broadway yn 1972 ac fe’i hysgrifennwyd gan enillydd pedair Gwobr Grammy, Stephen Schwartz. Y coreograffydd byd-enwog Bob Fosse a gyfarwyddodd a llunio coreograffi fersiwn wreiddiol y sioe gerdd sy’n alegori doniol am dyfu i fyny yn ogystal â hanes tywyll am berygl ymddangosiadau ffug ac addewidion gwag.

Bydd y cynhyrchiad penodol hwn yn cynnwys pymtheg myfyriwr ail flwyddyn a’r coreograffydd yw Tori Johns.  Mae hefyd yn cynnwys Michael Morewood yn Gyfarwyddwr Cerddorol.

“Roedd hi’n braf cyflwyno’r myfyrwyr i fyd rhyfedd a rhyfeddol Fosse,” meddai’r gyfarwyddwraig, Angharad Lee.

“Rwy’n canolbwyntio ar Fosse am eu bod nhw’n genhedlaeth a fyddai’n gyfarwydd iawn â fersiwn newydd Broadway o Pippin yn hytrach na’r fersiwn wreiddiol hynod ecsentrig a thywyll gyda Bob Fosse wrth y llyw. 

“Bu hwn yn brofiad diddorol i mi,” ychwanegodd Angharad.

“Roedd hi’n her anhygoel ceisio codi ychydig o goreograffi gwreiddiol Fosse gyda Tori Johns ac wedyn ceisio gwneud iddo asio o ran arddull â’r hyn rydyn ni’n ei greu i weddill y darn. Os ydych chi’n gyfarwyddwr, yn reddfol rydych chi am roi eich stamp eich hun ar ddarn, felly cacoffoni go iawn o wallgofrwydd Fosse ac Angharad Lee yw hwn! Ydy, mae hwn yn gomedi tywyll. Ydy, mae’r neges yn un gignoeth – ond er mwyn gwylio sioe o’r fath dylech chi gofio mai ni fydd yn penderfynu beth fydd yn digwydd yn y pen draw.”

Pippin

Mae Joey Cornish, myfyrwiwr ail flwyddyn BA Perfformio, wedi mwynhau’n fawr iawn y profiad o weithio ar Pippin ac archwilio’i themâu sy’n codi pob math o gwestiynau sy’n gwneud i chi feddwl.

“Her bleserus i mi oedd gweithio ar Pippin. Roedd hi’n braf cael cyfle i archwilio un o weithiau cynnar Stephen Schwartz, sydd yn un o gyfansoddwyr enwocaf y theatr gerddorol,” meddai Joey.  “Mwynheais i hefyd yr her o fynd yn ôl at arddull a choreograffi gwreiddiol Bob Fosse a’i bwyslais ar gydbwyso’r hiwmor ysgafn a’r themâu tywyll, gwyrdroëdig yn y sioe. Mae’r sioe ei hun – yn enwedig ein dehongliad, o dan gyfarwyddyd Angharad Lee – yn tynnu sylw at rai heriau personol ond y mae modd uniaethu â nhw ac sy’n dod i ran pawb wrth i ni ymdrechu i’n cyflawni ein hunain.”

Mae’r cwrs gradd BA Theatr Gerddorol a’r cwrs gradd cyfrwng Cymraeg BA Perfformio, fel ei gilydd, yn rhaglenni dwys dwy flynedd sy’n cynnig hyfforddiant ymarferol sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd yn y celfyddydau perfformio.

Trwy weithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, mae’r cwrs yn cynnig i berfformwyr ifanc ffurfiau astudio ardderchog, sy’n berthnasol i’r diwydiant gyda ffocws, o dan gyfarwyddyd tiwtoriaid sy’n ymrwymedig i ddatblygu artistiaid creadigol, annibynnol, meddylgar sy’n barod i’r diwydiant.

Gellir gweld Pippin yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Gate yng Nghaerdydd ar 21 a 22 Chwefror

I gael rhagor o wybodaeth am y  rhaglen BA Theatr Gerddorol a gynigir gan Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, ewch i <https://www.uwtsd.ac.uk/ba-musical-theatre/>

I ddarganfod rhagor am y cwrs cyfrwng Cymraeg BA Perfformio, ewch i https://uwtsd.ac.uk/ba-perfformio/

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk