Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig dwy ysgoloriaeth PhD ym maes y diwydiannau creadigol


27.09.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig dwy ysgoloriaeth PhD ym maes y diwydiannu creadigol - un mewn partneriaeth gyda’r Eisteddfod Genedlaethol a’r llall mewn partneriaeth â’r cwmni cyhoeddi, Graffeg.

Students / Myfyrwyr

Gyda’r ysgoloriaethau’n cynnwys ffioedd ynghyd â grant blynyddol cychwynnol o £14,628 dyma ddau gyfle gwych i ymchwilio meysydd cyffrous o fewn y diwydiannau creadigol a digidol.  Bydd y cynlluniau PhD yn dechrau ym mis Chwefror 2020 ac fe’u cyllidir gan Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) Dwyrain.

Mewn cydweithrediad â’r Eisteddfod Genedlaethol, bydd ymgeisydd llwyddiannus yr ysgoloriaeth hon yn archwilio’r cyfleoedd digidol wrth i’r Ŵyl ddatblygu a gweithredu strategaeth ryngwladol. Bydd y prosiect yn archwilio elfennau o dair agwedd ar gyfraniad technoleg ddigidol at y strategaeth ryngwladol, sef datblygiad proffesiynol yr Eisteddfod, y rhaglen artistig a’r strategaeth ymgysylltu gymunedol.

Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol: “Bydd yr ysgoloriaeth hon yn darparu cyfle unigryw i’r unigolyn i fod yn rhan o ddatblygiad cyffrous yn hanes yr Eisteddfod wrth i ni fireinio’n blaenoriaethau a chreu gŵyl ddeinamig rhyngwladol ei hapel. Bydd ffrwyth yr ymchwil yn bwydo’n strategaethau hir dymor.”

Gan gydweithio gyda Graffeg Ltd, mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn cynnig ysgoloriaeth PhD sy’n edrych ar ryngwladoli straeon â darluniadau i blant.   Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymchwilio’r strategaethau priodol sydd angen i’r sector gyhoeddi yng Nghymru eu datblygu a'u gweithredu er mwyn iddi fedru gweithredu'n llwyddiannus ar lefel ryngwladol ym maes straeon darluniadol i blant.  Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar dair agwedd benodol: sef mewnforio; allforio a chyd-gynhyrchu. 

“Mae Graffeg yn datblygu'u rhestr plant yn barhaus gyda llyfrau gan awduron a darlunwyr talentog, rhai ag enw da yn rhyngwladol,” meddai Peter Gill o’r cwmni cyhoeddi Graffeg.  “Bydd yr ysgoloriaeth PhD yn caniatáu inni neilltuo adnoddau i weithio gyda chyhoeddwyr ledled Ewrop a Gogledd America i ehangu ein cyd-argraffiadau print a sicrhau cyfleoedd digidol gyda chyhoeddwyr eraill.”

Wrth drafod y cyfleoedd ymchwil cyffrous hyn, meddai’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: “Mae’r ddwy ysgoloriaeth hon yn cynnig profiadau unigryw o gydweithio’n rhyngwladol ac yn Gymreig, gan gyfuno technoleg ddigidol â’r maes creadigol a diwylliannol. Mae buddsoddi mewn ymchwil arloesol fel hyn yn allweddol i ddatblygiad y diwydiannau creadigol yma yng Nghymru a thu hwnt.”

Elin Haf Gruffydd Jones

Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r Ysgoloriaethau, e-bostiwch Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones elin.jones@uwtsd.ac.uk

Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o fanylion:

https://www.uwtsd.ac.uk/media/uwtsd-website/content-assets/documents/ries/Ysgoloriaeth-PhD---Eisteddfod-Genedlaethol-Cymru.pdf

https://www.uwtsd.ac.uk/media/uwtsd-website/content-assets/documents/ries/Ysgoloriaeth-PhD-Rhyngwladoli-Stor%C3%83%C2%AFau-wedi-eu-Darlunio-ar-gyfer-Plant.pdf

Am wybodaeth bellach ynglyn â’r Eisteddfod Genedlaethol, ewch i https://eisteddfod.cymru/

Ac i ddysgu mwy am waith Graffeg, ewch i www.graffeg.com

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk