Prosiect myfyriwr Fformwla 3 YDDS yn rhoi’r sbotolau ar dalentau peirianneg y genhedlaeth nesaf


04.11.2019

Mae John Hughes, myfyriwr sy’n astudio am radd Meistr yn YDDS, yn dangos mai arloesi yw dyfodol y diwydiant peirianneg.

Mae John yn cyfuno ei astudiaethau am radd MSc mewn Peirianneg Chwaraeon Moduro drwy gydweithio â SBD Motorsport Ltd, yn creu diweddariadau aerodynamig i gar Fformwla 3 fel rhan o brosiect byw pwysig. Caiff y car ei rasio gan SBD ym Mhencampwriaeth Sbrint Prydain ac yn ddiweddar, maent wedi ennill, yn gyffredinol, y tri lle cyntaf.

Y chwilio hwn am syniadau ffres sy’n achosi cwmnïau peirianneg ystyried rhai sy’n cymryd rhan mewn prosiectau myfyrwyr yn ddeniadol dros ben, oherwydd, yn naturiol, maent yn awyddus i gyflogi’r sawl sydd â’r meddyliau mwyaf arloesol a all prifysgolion eu cynnig er mwyn sicrhau eu hysfa gystadleuol i’r dyfodol. 

Meddai John: Gwnes gwrdd â Steve Broughton, perchennog SBD a chydberchennog y car Fformwla 3  am y tro cyntaf pan oeddwn yn gweithio i MC Race Cars yn ystod haf 2017. Oherwydd hyn, roeddwn wedi datblygu diddordeb mawr yn eu car yn barod, a’r hyn yr oeddent yn ei wneud ag ef.  Am fy mod wedi eu dilyn am ychydig ar Facebook, roeddwn wedi sylwi eu bod nhw wedi dechrau creu diweddariadau aerodynamig. Teimlais y byddai’n gyfle da i mi ddefnyddio’r car hwn ar gyfer fy mhrosiect gradd Meistr. Felly, anfonais e-bost at Steve, gan ofyn iddo a fyddai’n iawn i mi ddefnyddio ei gar ar gyfer y diben hwn.”

“Pedair awr ar hugain wedyn, cefais ateb yn dweud bod ganddo ddiddordeb mawr iawn ac yn gofyn am amlinelliad sylfaenol o’r prosiect. Ers hynny, rwyf wedi bod yn gweithio gyda’n nhw, gan wneud man-ddatblygiadau ac achosi’r cyflymder, wrth yrru yn syth, i gynyddu fesul tua 10 milltir yr awr, ymhlith pethau eraill. Mae fy mhrosiect yn canolbwyntio ar adain flaen y cerbyd gan ymchwilio i sut y gellid ei datblygu i reoli sgil yr olwyn flaen a gweld a oes modd defnyddio hyn i wella perfformiad y car.

“Pe bai’r profion cychwynnol yn mynd yn dda, maent wedi awgrymu caiff y dyluniadau eu cynhyrchu a’u rhoi ar waith. Rwyf hefyd, oherwydd fy nghyfnod gyda SBD a thîm rasio’r Brifysgol, M-Sport Eng (Team MCR), a chael fy nghymeradwyo am fy sgiliau, wedi derbyn cais i ymgymryd â gwaith aerodynamig ar gar rasio arall, rhywbeth rwy’n falch iawn ohono.”

Mae rhaglenni Peirianneg Chwaraeon Moduro YDDS yn rhoi i fyfyrwyr sylfaen cadarn o wyddor peirianneg fecanyddol a thechnolegau a’u cymhwysiad at ddylunio a datrysiad ystod o broblemau peirianneg yng nghyd-destun y diwydiant peirianneg chwaraeon moduro.

Meddai Steve Broughton: “Mae cydweithio gyda John wedi bod o fantais i ni yn barod o ran cyflymder, sydd wedi ein helpu i ennill  yn llwyr dwywaith y tymor hwn.

“Yna, cysylltodd Nick Godfrey o Central Scanning â mi gan ofyn am ddefnyddio’r car er mwyn dangos sut mae sganiwr 3D newydd Artec Leo yn gweithio.  Roedd hwn yn gyfle gwych i ddod â Central Scanning, YDDS ac Artec Leo ynghyd ar gyfer creu sgan 3D ffantastig o’r car er mwyn bod John yn gallu gwella ei fodel CFD ymhellach.”

Mae partneriaethau diwydiannol wedi helpu  graddedigion i ddod o hyd i swyddi ar draws y maes chwaraeon moduro, o weithgynhyrchwyr cydrannau arbenigol i Fformwla 1 a thimau WRC. Mae cyn-fyfyrwyr bellach yn gweithio mewn rolau datblygu a chalibro peiriannau perfformiad uchel a dylunio aerodynamig. Mae’r sgiliau a ddatblygwyd ar y cwrs yn drosglwyddadwy i ddiwydiannau eraill ac mae llawer o fyfyrwyr wedi symud i mewn i’r diwydiant modurol ehangach hefyd, gan weithio i gynhyrchwyr offer gwreiddiol, megis Ford, Jaguar, Land Rover  a chyflenwyr ‘haen un’, megis Mahle.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk