Rydym ni’n cyfri’r dyddiau tan Ŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr gan y Drindod Dewi Sant


23.01.2019

Rydym ni’n cyfri’r dyddiau tan Ŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr gan y Drindod Dewi Sant, a gynhelir o 29 Ionawr tan 1 Chwefror 2019, gan groesawu ffilmiau a rhai sy'n dwlu ar ffilmiau o  bob cwr o’r byd.

Bydd rhychwant y gwobrau eleni’n adlewyrchu ystod eang y doniau sy’n ymwneud â’r diwydiant ffilm.  Maen nhw’n cynnwys: Cyfarwyddwr Gorau, Actores Orau, Actor Gorau, Ffilm Orau a Ffilm Ddogfen Orau.

Mae’r digwyddiad yn adeiladu ar lwyddiant dwy ŵyl flaenorol yr Arfordir Copr, pryd cyflwynwyd mwy na 5,000 o geisiadau o bob cwr o’r byd, ac roedd siaradwyr y panel yn cynnwys cyfarwyddwyr ffilm sydd wedi ennill gwobrau BAFTA: Kevin Allen (Twin Town), Destiny Ekaragha (Gone Too Far) a Claire Sturges (My Brief Eternity).  

Yn ogystal â dangos detholiad o rai o ffilmiau byr gorau’r genhedlaeth nesaf o dalentau gwneud ffilm o bob cwr o’r byd, bydd gŵyl yr Arfordir Copr eleni’n trefnu cyfres o ddigwyddiadau gyda gwneuthurwyr ffilm yn trafod eu gwaith a’u rolau yn y diwydiant diddorol hwn.  

Hefyd dangosir ffilmiau’r rhestr fer ar y sgrin fawr yn Sgwâr y Castell o ddydd Mawrth i ddydd Gwener yn ystod wythnos yr ŵyl o 7am tan 11pm.

Uchafbwynt yr Ŵyl yw’r seremoni wobrwyo, a fydd yn digwydd gyda’r nos ar 1 Chwefror 2019, a chyflwynir gwobrau ar draws llawer o gategorïau i’r ffilmiau byr gorau a gyflwynwyd yn y gystadleuaeth ryngwladol.  

Mae’n bleser gan y Drindod Dewi Sant groesawu Cygnet Gin, busnes o Abertawe a Gwesty’r Village, Abertawe sy’n cefnogi'r ŵyl eleni.

Mae Cygnet Gin yn noddi'r diodydd wrth gyrraedd ar gyfer seremoni wobrwyo’r Ŵyl Ffilmiau yn adeilad Alex, yn y Drindod Dewi Sant.

 Meddai Dai Wakely, Prif Ddistyllwr: “Rydym ni mor falch o fod yn bartner swyddogol y diodydd wrth gyrraedd ar gyfer noson wobrwyo Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr.  Gyda nifer o gategorïau 

gwych megis trac sain, actores a sgript ffilm, mae’n rhoi cyffro mawr i ni gyflwyno Cygnet Gin, y Jin Crefft Cymreig i’r Bobl o Bwys a’r gwesteion a fydd yno.  Gall gwesteion ddisgwyl blasu ein ‘Cygnet Gin Perfect Serve’ wrth iddyn nhw gyrraedd.  Mae'r doniau lleol a ddangosir drwy’r ŵyl ffilmiau’n gwneud synergedd perffaith i ni fel brand Cymreig lleol sy’n creu ac yn potelu jin yn Abertawe, yn Nistyllfa Cygnet, 1 Stryd Efrog.   Felly mae gallu cefnogi’r digwyddiad hwn a’r doniau a ddangosir drwy’r brifysgol a’r noson wobrwyo’i hun yn rhywbeth rydym ni’n ymfalchïo ynddo’n fawr.” 

Mae Gwesty’r Village, Abertawe yn noddi’r canapés wrth gyrraedd yn Seremoni Wobrwyo’r Ŵyl.

Meddai Emily Hunt, Cyfarwyddwr Gwerthu, Gwesty’r Village, Abertawe:  “Rydym ni wrth ein boddau i gefnogi ein doniau lleol a Gwobrau Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr 2019.  Mae Village yn llawer mwy na gwesty.  Rydym ni’n rhan fawr o’r gymuned leol ac yn dod â phobl at ei gilydd i gael hwyl a chael eu diddanu.”

Mae addysg hefyd yn un o brif bileri Gŵyl yr Arfordir Copr.  Dechreuodd yn gyntaf fel prosiect myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant Abertawe ac mae cael myfyrwyr i gymryd rhan yn parhau'n ganolog 

iddi, yn goruchwylio agweddau amrywiol ar yr Ŵyl, o’r broses ddethol i drefnu dangosiadau i gynnal ymgyrchoedd marchnata ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Eleni mae Gŵyl yr Arfordir Copr yn cwmpasu'r digwyddiadau sy’n gysylltiedig â digwyddiadau Cofio’r Holocost.  Y thema eleni yw Rhwygo o’u Cartref.   Mae hyn yn helpu i ymestyn cenhadaeth addysgol yr ŵyl eleni, a bydd yn cynnal gweithdai i ysgolion a fydd yn rhoi cipolwg i ddisgyblion ar wahanol agweddau ar wneud ffilmiau. Yn ogystal, bydd Her Ffilmiau 48 awr yn annog ysgolion i wneud ffilmiau byr i fod yn rhan o gategori arbennig yn seremoni wobrwyo Gŵyl yr Arfordir Copr.

Meddai Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Timi O'Neill: “Mae’r Ŵyl eleni wedi rhoi cyfle i ni bwyso a mesur a sylweddoli bod yr hyn a ddechreuodd yn brosiect myfyrwyr yn y Brifysgol wedi dod yn ddigwyddiad sy’n ymgyrraedd yn rhyngwladol ac sy’n cyfoethogi pawb sy’n ymwneud â hi - myfyrwyr, staff, gwirfoddolwyr, gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd.”

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yn y Drindod Dewi Sant:  “Mae Gŵyl yr Arfordir Copr yn parhau i fynd o nerth i nerth ac eleni byddwn ni’n gweld mwy o 

ymgysylltu ag ysgolion lleol, gan annog disgyblion i weld y potensial i gael gyrfaoedd boddhaol ar draws y diwydiant ffilm.”

 

Enwebiadau Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr  

 

Ffilm Orau

Turning Tide

Astray

Retrobsession

Mariela

 

Cyfarwyddwr

Bloodhound Discipline

H2O

The Thoughts of Ana A to B

Lightning

 

Actores

Mariela

Lightning

 

The Thoughts of Ana A to B

Nine Mile Creek

 

 

Actor

Astray

Kingspin

Lightning

Retrobsession

 

Trac Sain

Preferentes

After the Rain

The Tunnel

Y Scream Instiklal

 

Sgript Ffilm

Swimming

Beautified

Welcom to Nebultown

The Stone Maker

 

Ffilm Ddogfen

9/8 Dogmak (Born Into 9/8)

AnorMal

Nobody Dies Here

Peki Simdi Nereye? (Where Do We Go Now?)

 

Sinematograffi

Nobody Dies Here

Turning Tide

Retrobsession

Astray

JawJaw

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk