'Sant y Cariadon’ - Awdur arobryn yn lansio llyfr newydd ac yn traddodi Darlith Flynyddol Cliff Tucker


14.02.2019

Y siaradwr gwadd yn Narlith Goffa Cliff Tucker eleni oedd yr academydd a’r awdur llyfrau i blant, Dr Rhiannon Ifans, sydd wedi’i gwobrwyo am ei gwaith.

Rhiannon Ifans a Brinley

Dr Rhiannon Ifans yng nghwmi Llywydd y Drindod Dewi Sant, Dr R Brinley Jones

Mae Dr Rhiannon Ifans yn Gymrawd Dyson yng Nghyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol yw ei phrif faes ymchwil. Mae ei diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys bywyd a diwylliant gwerin Cymru, carolau, baledi a’r theatr Gymraeg, yn enwedig anterliwtiau’r ddeunawfed ganrif. A hithau’n awdur llyfrau i blant ac wedi’i gwobrwyo am ei gwaith, mae’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn cynadleddau a gwyliau rhyngwladol, mewn ysgolion a sefydliadau addysg uwch. Mae hefyd yn Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru ac yn olygydd y cylchgrawn blynyddol Canu Gwerin / Folk Song.

Yn dilyn Darlith Goffa Cliff Tucker 2019, yn dwyn y teitl ‘Sant y Cariadon’, lansiwyd yn swyddogol cyfrol newydd Dr Rhiannon Ifans, ‘Red Hearts and Roses? Welsh Valentine Songs and Poems’. Mae’r cyhoeddiad newydd hwn yn cynnwys chwe deg naw o gerddi Cymraeg o lawysgrifau a gedwid mewn amrywiol lyfrgelloedd a chasgliadau personol o gerddi heb eu cyhoeddi. Dyma’r tro cyntaf iddynt weld golau dydd, ac fe’u cyhoeddir yn eu hiaith wreiddiol, gyda chyfieithiad ohonynt i’r Saesneg, a chyda cherddoriaeth.  Mae hefyd yn cynnig dadansoddiad cynhwysfawr o’r cerddi ac o’r gymdeithas lle’r arferid eu canu.

Yn dilyn y ddarlith a lansio’r llyfr, meddai Dr Rhiannon Ifans:

“Roeddwn yn falch iawn i gael traddodi Darlith Goffa Cliff Tucker eleni, ac i gael y cyfle i rannu traddodiad Sant Ffolant a’r farddoniaeth gysylltiedig gyda chynulleidfa Tucker.  Yn wahanol i unrhyw beth arall sydd ar gael yng ngweddill y Deyrnas Unedig, dyma ganeuon telynegol hyfryd, yn llawn mynegiant, ac yn aml mewn cynghanedd. Rwyf wedi cymryd diddordeb yn y caneuon a’r  cerddi hyn ers blynyddoedd lawer.

Mae nifer o siaradwyr nodedig wedi traddodi’r ddarlith hon dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys cyn Archesgob Caergaint, Dr Rowan Williams, a newyddiadurwr y BBC Dr Huw Edwards a bellach mae’n ddigwyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y Brifysgol. Mae wedi bod yn fraint cael bod yn rhan o’r traddodiad hwn a thraddodi Darlith Goffa Tucker 2019.”

Enwir y Ddarlith Goffa Flynyddol ar ôl yr ynad a’r gwleidydd Cliff Tucker, a oedd hefyd yn weithredwr diwydiannol gyda British Petroleum. Cafodd addysg yng Ngholeg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, a ddaeth yn ddiweddarach yn Brifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, ac yn fwy diweddar yn Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Yn sgil ei farwolaeth yn 1993 yn bedwar ugain oed, gadawodd Cliff Tucker yr enillion o’i gartref i’r Brifysgol yn ei ewyllys.

Rhiannon Ifans Llyfr.j

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663