Sioe raddedig yn arddangos dawn ac arloesedd myfyrwyr


17.05.2019

Agorwyd arddangosfa o waith gradd terfynol heno yn adeilad IQ Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe.

A large group of students stand in front of the IQ Building on Swansea Waterfront while displaying certificates.

Daeth myfyrwyr y Gyfadran Bensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg ynghyd i arddangos eu gwaith prosiect terfynol i gynulleidfa o gyflogwyr a theuluoedd.

Agorwyd arddangosfa o waith gradd terfynol heno yn adeilad IQ Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe.

Daeth myfyrwyr y Gyfadran Bensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg ynghyd i arddangos eu gwaith prosiect terfynol i gynulleidfa o gyflogwyr a theuluoedd.

Croesawodd Barry Liles, OBE, Dirprwy Is-Ganghellor Sgiliau a Dysgu Gydol Oes gwesteion i'r arddangosfa. Dywedodd: “Mae hwn yn achlysur arbennig iawn i fyfyrwyr ac i ni fel Prifysgol ac mae hefyd yn gyfle i ffrindiau a theulu a chyflogwyr weld y doniau anhygoel mae ein myfyrwyr wedi eu datblygu dros y tair blynedd diwethaf. Fel Prifysgol rydym yn eithaf unigryw. Mae dros 90% o'n myfyrwyr o'r rhanbarth ac mae tua 96% o'n myfyrwyr israddedig mewn cyflogaeth o fewn 6 mis i raddio. Maent yn datblygu sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr yn y rhanbarth hwn, maent yn gweithio gyda chwmnïau lleol ac felly mae'r effaith ar yr economi yn aruthrol”.

Dywedodd Rhian Pole, Deon Cynorthwyol (Ansawdd) “Mae hwn yn achlysur arbennig a phwysig yng nghalendr y Brifysgol. Ar gyfer ein myfyrwyr mae'r arddangosfa hon yn arddangosfa o'r gwaith ardderchog maent yn ei gynhyrchu, mae'n benllanw o’u hamser yn y Brifysgol. Rydym yn hynodfalch o weld y trawsnewidiad yn ein myfyrwyr o'r adeg y daethant drwy’n drysau gyntaf i’r presennol – hyn, o bosib, yw’r rhan orau o’n gwaith!

 

“Mae'r noson hon yn rhoi cyfle i'n gwesteion o ddiwydiant weld y gwaith rydym yn ei gynhyrchu trwy ein tair ysgol sef Cyfrifiadureg Gymhwysol, Pensaernïaeth, Adeiladu ac Amgylcheddau Naturiol, a Pheirianneg. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau rhyng-gysylltiedig sydd wedi'u cynllunio i ddiwallu eu hanghenion. Ein cenhadaeth yw cyflwyno dealltwriaeth gymhwysol o'n pynciau fel bod y graddedigion yn gyflogadwy ar unwaith - ac mae llawer ohonynt yn cael eu cyflogi ar hyn o bryd gydag amrywiaeth o gwmnïau yn yr ardal!”

Yn ystod y nos cyflwynwyd gwobrau i'r myfyrwyr am eu gwaith yn ogystal â'u hymroddiad a'u hymroddiad i'w hastudiaethau:

 • Prosiect Arbrofion Gorau - Cyfrifiadureg Gymhwysol: Paul Lawrence
 • Prosiect Datblygu Gorau - Cyfrifiadureg Gymhwysol: Ren Li
 • Prosiect Datblygu Gorau - Cyfrifiadureg Gymhwysol: Henry Cobbold
 • Prosiect Ymchwil Gorau - Cyfrifiadureg Gymhwysol: George Searle
 • Prosiect Electroneg Gorau: Ted Russell
 • Prosiect Gemau Gorau (Gwobr IET): Andrew Humphreys
 • Myfyriwr y Flwyddyn - Peirianneg: Nathan Myer
 • Myfyriwr sydd wedi gwella fwyaf - Engineerig: Hussain Khan
 • Cymhwysiad Gwyddoniaeth Gorau - Peirianneg: Sam Mousley
 • Cyfraniad Myfyrwyr Gorau i'r Ysgol Beirianneg: Ainsley Martin
 • Cymhwysiad Gorau Technegau Arbrofol - Peirianneg: John Hughes
 • Cymhwysiad Gorau Efelychu Chyfrifiannol - Peirianneg: Andrew Noble
 • Cymhwysiad Gorau Dylunio Peirianneg: Gavin Spring-Beynon
 • Ymgysylltiad Myfyrwyr Gorau â Chwmni - Peirianneg: Agnieszka Szemraj
 • Gwerthfawrogiad Gorau o Faterion Amgylcheddol - Bruce Willis
 • Prosiect gyda'r Potensial Masnachol Mwyaf - Peirianneg: Ford Cooper
 • Y Bartneriaeth Ddiwydiannol Academaidd Orau - Peirianneg: Amelia Boettcher
 • Gwerthfawrogiad Gorau o Faterion Amgylcheddol Modurol - Stephen Hutchings
 • Menter Cadwyn Gyflenwi Orau (Rhan Amser) - Peirianneg: Ben Thomas
 • Pensaernïaeth - Christopher Woodley
 • Yr Amgylchedd Naturiol: Cadwraeth Amgylcheddol - Adam Watson
 • Yr Amgylchedd Adeiledig: Peirianneg Sifil - Timothy Stewart

 

Prize-winning student Paul Lawrence leaning against a display detailing his project.

Dywedodd Paul Lawrence, a astudiodd Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiber Ddiogelwch ac a enillodd y wobr am y Prosiect Arbrofol Gorau yn yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol am ei brofiad ar y cwrs: “Mae'r wybodaeth theoretig rwyf wedi'i chael o'r amrywiol fodiwlau wedi rhoi sylfaen i mi sgiliau y gallaf eu defnyddio mewn cyd-destun ymarferol. Mae'r aseiniadau yn benagored sy'n eich galluogi i fod yn greadigol. Er enghraifft, roeddwn yn gallu creu model gwasanaeth cwmwl newydd gan ddefnyddio cyfuniad o bopeth rydw i wedi'i ddysgu ar y cwrs i adeiladu ac arloesol ar gyfer y dyfodol."