Sound and Weave - Yn dod i Abertawe 9 - 31 Mawrth yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant


01.02.2019

Mae’n bleser mawr gan Goleg Celf Abertawe, yn y Drindod Dewi Sant, groesawu Sound and Weave - arddangosfa arloesol sy’n archwilio’r cysyniad o sain, gan ymestyn gorwelion tapestri wedi’i wehyddu i ffwrdd oddi wrth y ddogfen hanesyddol ddau ddimensiwn tuag at ddull amlddisgyblaethol, llawn dychymyg.  

Texture-rich design in wool with predominantly warm colours on a dark grey background.

Mae’r pwyslais ar sain a dynoliaeth a phrosesau mewnol y meddwl a’r corff wrth ymateb i sain a rhythm.

Mae’r dehongliadau o’r thema’n cynnwys archwilio lleisiau dynol mewn gwrthdaro rhyngwladol, dialogau wedi’u mewnoli a rhwng cenedlaethau, ac ystumio sain drwy heneiddio, anabledd, pellter neu gamganfyddiad.

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol:  “Rydym ni’n falch iawn o groesawu’r arddangosfa gyffrous hon sy’n dod â disgyblaethau sain a thecstilau at ei gilydd.  Mae’r arddangosfa hon yn ategu’r dulliau rhyngddisgyblaethol mae ein myfyrwyr yng Ngholeg Celf Abertawe, yn y Drindod Dewi Sant, yn eu defnyddio yn eu hastudiaethau”.

 

Mae’r arddangosfa i’w gweld yng Ngholeg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant, Cyntedd Adeilad Dinefwr, Stryd De La Beche, Abertawe, SA1 3EU.  Mae hefyd yn cynnwys gosodwaith yn Theatr Volcano, Adeilad Iceland, Stryd Fawr, Abertawe.

 

Feather-like shape woven across warp of blue threads.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk