Tiegen yn graddio gyda Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Peirianneg Chwareon Modur


15.07.2019

Llongyfarchiadau i Tiegen Lillicrap sydd wedi graddio heddiw â BEng dosbarth cyntaf mewn Peirianneg Chwaraeon Modur o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Tiegen Lillicrap

Yn wreiddiol o Ddyfnaint, mae Tiegen sy’n 21 oed wastad wedi bod â diddordeb brwd mewn chwaraeon modur, felly roedd astudio’r cwrs penodol yma yn Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe yn ffordd berffaith o gyfuno ei chariad tuag at y gamp tra hefyd yn ennill cymhwyster academaidd.

“Mae fy nheulu i gyd yn dwlu ar chwaraeon modur, ac o ganlyniad ‘dwi wedi ymwneud â’r gamp ers yn ferch ifanc,” meddai Tiegen.

“Dwi hefyd yn archwilydd cymwysedig Chwaraeon Modur y DU – yn gweithio i gorff llywodraethol Chwaraeon Modur Prydain. Roedd hi felly yn gwneud synnwyr i gael y cymwysterau angenrheidiol i ddatblygu ymhellach mewn i’r diwydiant,” meddai.

“Dwi’n hynod o falch o fod yn rhan o’r gamp. Yn fy mhrofiad i, mae chwaraeon modur yn un o’r llefydd prin lle mae pobl yn cael eu trin yn gyfartal – y car sy’n gwneud y gwahaniaeth!”

Mae Tiegen, a astudiodd Lefel A Mathemateg, Ffiseg a Ffrangeg yn gobeithio sicrhau swydd fel peiriannydd cefnogi cwsmeriaid i dîm rasio.

“Fe ddes i i’r Brifysgol yma oherwydd bod ganddi enw ardderchog am chwaraeon moduro. Roeddwn yn wreiddiol ar y cwrs BSc, ond wrth i mi ddatblygu, trosglwyddais i BEng,” ychwanegodd.

“Mae 21 o fyfyrwyr ar ein cwrs ac rydym yn dîm mawr ac agos. Mae ein tiwtor, Tim Tudor wedi bod yn gefnogol tu hwnt drwy gydol y cwrs. Byddem yn bendant yn argymell y cwrs, ac yn dweud wrth darpar fyfyrwyr – sicrhewch eich bod yn gweithio’n galed, yn enwedig gwneud gwaith ychwanegol yn yr ail flwyddyn er mwyn gwneud y drydedd flwyddyn ychydig yn haws. A mwynhewch!

“Mae’r lleoliadau gwaith yn arbennig, treuliais 6 wythnos yn ‘Historic Motorsport South West Ltd’ – a oedd yn fy ngalluogi i ymarfer yr hyn oeddwn wedi ei ddysgu, yn ogystal â chael cipolwg go iawn ar y gwaith sydd ei angen er mwyn llwyddo. Mae rhwydweithio o fewn y diwydiant hefyd yn bwysig. Cymerwch ran, a dewch i adnabod pobl yn y diwydiant.”

Am wybodaeth bellach ynglŷn â chyrsiau Peirianneg Chwaraeon Moduro yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://uwtsd.ac.uk/beng-motorsport-engineering/

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476