Trafod y diwydiant creadigol, dylunio a hygyrchedd


15.10.2019

Mae Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant wedi cynnal y cyntaf mewn cyfres o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau cymdeithasol ysbrydoledig ar gyfer ymarferwyr creadigol a myfyrwyr yn Ardal Bae Dinas Abertawe.

 Gareth Evans, Caroline Thraves, Mal Cansdale, Rachael Wheatley and Siôn Rees are photographed together at the Design Swansea event..

Wedi’i drefnu ar y cyd gan Waters Creative a Hypebound, arddangosodd Design Swansea ei ddigwyddiad ‘Trafod y diwydiant creadigol, dylunio a hygyrchedd’ yn Adeilad Dylunio Alex yn Abertawe ar 3 Hydref.

Yn ymddangos yn y digwyddiad roedd Siôn Rees, dylunydd aml-ddisgyblaeth o Abertawe sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn Pentagon Design lle mae’n arbenigo mewn brandio, dylunio’r we, dylunio print a golygu fideo a Mal Cansdale, un o sylfaenwyr Barod CIC, cwmni cydweithredol o bobl anabl a rhai nad ydynt yn anabl. Cefndir Mal yw datblygu a hwyluso sefydliadau a arweinir gan ddefnyddwyr ac mae e wedi bod yn cynhyrchu gwybodaeth hygyrch a Hawdd ei Ddarllen ers dros 20 mlynedd.

Sefydlwyd Waters Creative yn 2004 gan un o raddedigion Dylunio Graffig Y Drindod Dewi Sant, Rhian East, a’i phartner busnes, Rachael Wheatley. Dechreuodd ei oes fel busnes newydd entrepreneuraidd ac erbyn hyn, mae wedi tyfu’n gystadleuydd pwysig yn ei faes y Ne Cymru, gan frolio cleientiaid proffil uchel fel O2, Grŵp Admiral a Llywodraeth Cymru.

Mal Cansdale delivers a talk.

Meddai Rhian: “Rhoddodd yr addysg a gefais yn Y Drindod yn ystod fy astudiaethau gradd sylfaen ragorol i mi mewn dylunio a’r hyder i redeg busnes llwyddiannus. Mae bod yn wirioneddol greadigol yn gofyn ichi wybod am yr holl dueddiadau a thechnolegau  diweddaraf ar draws y sector creadigol llawn. Mae’r digwyddiadau hyn wedi’u dylunio i herio, goleuo ac ysbrydoli pawb sy’n eu mynychu. Rydym yn gyffrous ynghylch defnyddio’r lleoliad a’i gyfleusterau yn Ystafell Ddarllen Alex i helpu cyfoethogi profiad Design Swansea wrth fynd ymlaen.”

Meddai Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd, Celf a Chyfryngau Coleg Celf Abertawe: “Rydym wrth ein bodd y bydd Swansea Design wedi’i leoli yn Ystafell Ddarllen Alex Coleg Celf Abertawe (Y Drindod Dewi Sant) eleni. Mae’r rhain yn ddigwyddiadau gwych sy’n ffocysu ar y diwydiant ac yn denu cynulleidfa eang o gynrychiolwyr allanol ac sydd ar gael i’n myfyrwyr eu mynychu sy’n cyfoethogi profiad myfyrwyr.”

Mal Cansdale gives a talk on a stage in front of a projector.

Nodyn i'r Golygydd

Ceir rhagor o wybodaeth ar Design Swansea a sut i gofrestru yn designswansea.co

Cynhelir y digwyddiad ar ddydd Iau 1af bob mis, gan ddechrau am 6.30pm.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae’n cynnwys cyfle i gwrdd â phobl greadigol o’r un meddylfryd, diodydd a phitsa!

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk