Y Drindod Dewi Sant i gynnal Cynhadledd Brenin Arthur Cymru


20.05.2019

Bydd cynhadledd arbennig sy'n canolbwyntio ar chwedl y Brenin Arthur yn cael ei chynnal ar gampws y brifysgol yng Nghaerfyrddin yn ddiweddarach yr wythnos hon.

 sword-king-arthur

Archryfelwr, brenin, neu dim byd ond ffrwyth dychymyg, mae’r Brenin Arthur wedi codi chwilfrydedd academyddion, beirdd, artistiaid a chenedlaetholwyr dros y canrifoedd. Pwy oedd Arthur, rhyfelwr o Gymro neu farchog o Sais? A yw wedi marw? Neu a yw’n gorffwys mewn hedd nes bydd ei wlad yn galw arno i arwain ei bobl i ryddid? A fu yna erioed Frenin Arthur? Gyda chyn lleied o dystiolaeth gadarn wrth law, mae’n anodd gwahaniaethu rhwng ffaith a ffuglen. Nod y Gynhadledd hon yw taflu goleuni i gorneli tywyll drwy archwilio o’r newydd y normau academaidd presennol, a thynnu sylw at y straeon, y farddoniaeth, a’r gwaith celf a ysbrydolwyd gan yr aruthr Frenin Arthur.

Un o drefnwyr y gynhadledd yw Dr Lester Mason, Darlithydd mewn Hanes Modern ar gampws Y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan. Dwedodd:

"Rydym yn falch iawn i gael y cyfle i gynnal cynhadledd gyntaf y Brenin Arthur yng Nghymru yng Nghaerfyrddin ac i ddod â chymaint o siaradwyr amlwg ynghyd i ganolbwyntio ar y chwedl hon.

Rydym i gyd wedi clywed straeon amrywiol am y Brenin Arthur – ef yn ol yr hanes arweiniodd lluoedd Prydain i frwydro yn erbyn y Sacsoniaid ar ddechrau'r chweched ganrif. Fodd bynnag, mae’r dirgelwch amdano yn parhau gyda nifer yn cwestiynu ps oedd Brenin Arthur yn berson go iawn, neu dim ond yn arwr chwedloniaeth Celtaidd? Mae'r ddadl hon wedi digwydd ers canrifoedd ac nid yw haneswyr wedi gallu cadarnhau os oedd Arthur erioed yn bodoli.

Drwy'r gynhadledd hon fe gawn ni gyfle i archwilio gwahanol syniadau am chwedl y Brenin Arthur.”

Mae prif siaradwyr y Gynhadledd yn cynnwys yr Athro Dafydd Johnston, Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Dr Llŷr Gwyn Lewis.  Mae’r Gynhadledd yn cael ei threfnu gan Gyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio ac yn cael ei chynnal ar Gwener, 24 Mai hyd Sadwrn, 25 Mai 2019 yng Nghanolfan yr Halliwell, Caerfyrddin. SA31 3EP.

I gael rhagor o fanylion am y Gynhadledd, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ysgolion/cyfadran-y-dyniaethau/cynadleddau/cynhadledd-y-brenin-arthur/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663