Y Drindod Dewi Sant i gynnal Cynhadledd Cyn-fyfyrwyr yr Ysgol Peirianneg ar 21 Ionawr


28.01.2019

Bydd cyn-fyfyrwyr yr Ysgol Peirianneg yn dychwelyd i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i rannu eu sgiliau, eu harbenigedd a’u profiad â myfyrwyr ar 21 Ionawr.

Cynhelir y digwyddiad yn Adeilad IQ yn natblygiad newydd £350 miliwn y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe, cartref newydd y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, yr Athrofa Addysg, llyfrgell newydd a Chanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru.

Meddai Dr Kerry Tudor, Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol yn yr Ysgol Peirianneg o fewn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg: “Mae Cynhadledd Cyn-fyfyrwyr yr Ysgol Peirianneg yn gyfle gwych i raddedigion yr 20 mlynedd ddiwethaf ddod at ei gilydd a darganfod i ble mae’u gyrfaoedd wedi mynd â nhw.  Rydym ni’n edrych ymlaen at glywed gan rai o’n carfannau a darganfod beth mae’u graddau wedi eu galluogi i’w wneud ers graddio.  Bydd ein myfyrwyr blwyddyn olaf hefyd yn bresennol yn y gynhadledd ac maen nhw’n gobeithio cael cipolwg gwerthfawr ar y diwydiannau peirianneg y byddan nhw’n gobeithio mynd i mewn iddyn nhw ar ôl graddio ym mis Gorffennaf.”

 

Agorir y gynhadledd gan Ddeon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, yr Athro Michael Fernando a bydd gwesteion hefyd yn cael eu croesawu gan Roger Dowden o Ysgol Peirianneg y Brifysgol.  Bydd siaradwyr o blith y cyn-fyfyrwyr yn cynnwys Craig Davies o IMechE; Matt Last o Red Bull KTM Tech 3 Racing; Francesco Cavalli o Tech 3 Moto2 Racing; Sarah Chappell-Smith, Reinshaw a Harley Gasson, McLaren Automotive.

Hefyd bydd anerchiadau gan George Warrington, Honda R&D Europe; Chris Walkingshaw, Prodrive; Ben Buesnel, MPA Creative a Sam Myers, Ford UK; Jeremy Vick, Red Bull Racing a thraddodir y prif anerchiad gan yr Athro Ymarfer John Iley o Iley Design.

Mae’r Athro John Iley wedi gweithio ym maes chwaraeon moduro er 27 mlynedd, a’r 18 mlynedd diwethaf yn Fformiwla Un.  Ac yntau’n arbenigo ym maes aerodynameg a rheolaeth dechnegol, bu’n rhan o raglenni sydd wedi ennill llawer o rasys a Phencampwriaethau Gyrwyr/Adeiladwyr/Tîm ym maes F1, Indycar, Sbortsceir a GT.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae John wedi bod yn Bennaeth Aero gyda Ferrari a McLaren cyn dod yn Gyfarwyddwr Technegol gyda Caterham. Ar ôl graddio o Brifysgol Coventry, bu’n gweithio ar brofion twnnel gwynt a dadansoddi data prototeipiau chwaraeon i Brun Technics.

Yn 1991 cyflogwyd John yn aerodynamegydd  ar sbortsceir Allard J2X-C a Spice, ac yn dilyn hynny bu’n gweithio ar ddatblygu Indycar ar gyfer Newman-Haas, Lola Cars a Swift Engineering. Yn 1997 symudodd John i Fformiwla Un gyda Jordan Grand Prix fel Uwch Aerodynamegydd, gan ddod yn Bennaeth Aerodynameg yn 1998. Yn 2002 dilynodd Mike Gascoyne i Renault F1, ac yna ymunodd â Ferrari yn 2003 fel Pennaeth Aerodynameg.

Ymunodd John â McLaren Racing yn 2010, gan symud wedyn i Caterham F1 yn Gyfarwyddwr Perfformiad yn 2012, ac etifeddu rôl Cyfarwyddwr Technegol yn 2014.   Ar hyn o bryd John yw Cyfarwyddwr a Sylfaenydd ILEY DESIGN Limited.  Sefydlwyd y cwmni er mwyn dod â’r wybodaeth, y strategaeth  a’r dechnoleg o amgylchedd cystadlu eithafol y trac rasio a’u cymhwyso nid yn unig i gerbydau, ond hefyd i fyd busnes a’i gynnyrch.   Mae ganddo bartneriaeth dechnegol hefyd â TotalSim, arbenigwyr Dynameg Hylifau Gyfrifiadurol (CFD), ac mae’n gweithio gyda nhw ar nifer o brosiectau.

https://www.uwtsd.ac.uk/face/engineering/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk