Y DRINDOD DEWI SANT I GYNNAL EI FFAIR NADOLIG YN LLAMBED


11.11.2019

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei Ffair Nadolig flynyddol ar gampws Llambed yr hwyrach y mis hwn.

Ffair Nadolig

Ddydd Sadwrn, 23 Tachwedd, bydd crefftwyr, cynhyrchwyr bwyd ac artistiaid o bob cwr o orllewin Cymru yn Llambed i werthu eu cynnyrch yn yr ŵyl.

Mae'r digwyddiad yn agored i'r gymuned gyfan gyda Siôn Corn yn gwneud ymddangosiad arbennig ar gyfer y plant.

Mae’r Ffair yn dechrau ganol dydd ac eleni Maer Llanbedr Pont Steffan, y Cyng. Rob Phillips, fydd yn agor y digwyddiad yn swyddogol.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at y Ffair Nadolig eleni - mae'n addo bod yn ddigwyddiad cymunedol arbennig unwaith eto,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Profost Campws Llambed.

“Bellach mae Ffair Nadolig Llambed wedi ennill ei phlwyf yng nghalendr y Brifysgol ac mae’n gyfle ardderchog i ddod â staff a myfyrwyr yn ogystal â channoedd o ymwelwyr o’r ardal leol at ei gilydd. Mae hefyd yn gyfle gwych i fwynhau awyrgylch Nadoligaidd hyfryd ac i gefnogi cynhyrchwyr a chrefftwyr lleol. Mae bob amser yn werth cofio y gall penderfyniadau bychain wrth brynu eich nwyddau gael effaith fawr ar ein cymuned leol; mae punt sy’n cael ei gwario yn lleol yn mynd ymhellach o lawer nag un a werir mewn archfarchnad neu mewn siop gadwyn ar y stryd fawr.”

 

 Ffair Nadolig

Yn ystod y digwyddiad, bydd Côr Cwmann yn difyrru’r ymwelwyr a bydd hefyd cyfle i godi arian ar gyfer elusennau lleol trwy gymryd rhan yn y raffl.  Os ydych chi’n gynhyrchydd lleol sydd â diddordeb mewn archebu stondin yn y ffair, cysylltwch â lampeterevents@uwtsd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663