Y Drindod Dewi Sant i gynnal rownd gynderfynol Dreigiau Busnes Ifanc 2019


04.11.2019

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal rownd gynderfynol cystadleuaeth Dreigiau Busnes Ifanc eleni ddydd Gwener, 8 Tachwedd. Cynhelir y digwyddiad yng Nghanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) yn SA1.

A team of students in the Young Business Dragons competition stands before their display.

Yn y gystadleuaeth hon, sydd bellach yn ei seithfed flwyddyn, gwelir timau o ddisgyblion blwyddyn 10 o ysgolion ledled Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Chastell-nedd  Port Talbot yn cyflwyno eu syniadau busnes i dîm o feirniaid o’r gymuned fusnes.

Trefnir y gystadleuaeth gan y fenter gymdeithasol Dreigiau Ifanc. Meddai’r cyfarwyddwr Kathryn David: “Y thema eleni yw ‘Achub y Blaned’ ac rydym wedi herio’r timau i feddwl am gynnyrch neu wasanaeth a fydd yn helpu mynd i’r afael â materion amgylcheddol.

“Rydym wrth ein bodd i weithio gyda CWIC, am ei fod yn gyfle gwych i bobl ifanc ymweld â’r brifysgol a gweld gwaith y Ganolfan.”  

Meddai’r cyd-gyfarwyddwr Sue Poole, “Gwir fudd y gystadleuaeth yw ei bod yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau menter megis gweithio mewn tîm, gwneud penderfyniadau a chyfathrebu, sef y sgiliau allweddol mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.”

Four female secondary school students deliver a presenation.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn noddi’r gystadleuaeth, ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Meddai’r Deon Gweithredol yn y Drindod Dewi Sant a Phrofost Abertawe a Chaerdydd, yr Athro Ian Walsh: “Rydym yn falch iawn i gynnal a noddi digwyddiad sy’n ysbrydoli disgyblion i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd trwy feddwl yn greadigol. Mae’r cymysgedd cywir o greadigrwydd a chwricwlwm yn helpu myfyrwyr i fod yn arloesol a hefyd yn eu hannog i ddysgu pethau newydd. Mae’r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i barhau i ganolbwyntio’n gryf ar roi gwybodaeth, sgiliau ac ysgogiad i fyfyrwyr, yn ogystal ag aelodau’r gymuned,  er mwyn annog llwyddiant entrepreneuraidd.”

Yn dilyn y rownd gynderfynol, bydd gan y timau llwyddiannus ychydig wythnosau i fireinio’u cyflwyniadau yn barod ar gyfer y rownd derfynol a gynhelir yn y Village Hotel ar 11 Rhagfyr.

Students in school uniform sit around tables set for dinner in the style of an awards night.