Y Drindod Dewi Sant yn croesawu’r Coleg Rhyngwladol Unedig ar ymweliad cydweithredol


16.01.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi croesawu cynrychiolwyr o’r Coleg Rhyngwladol Unedig (UIC) ar ymweliad i archwilio meysydd cydweithredol rhwng y ddau sefydliad.

Bu’r Drindod Dewi Sant yn cydweithio’n agos ag UIC er 2016 a chyda Phrifysgol y Bedyddwyr Hong Kong er 2009. Mae darpariaeth gydweithredol yn galluogi’r Brifysgol i gynnig ei rhaglenni i fyfyrwyr ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.  Darpara brofiad addysg gwirioneddol fyd-eang. Mae sefydliadau partner y Drindod Dewi Sant yn galluogi myfyrwyr i astudio am ddyfarniadau Prifysgol israddedig ac ôl-raddedig yn agos at eu cartref, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer cynnydd, ymchwil, datblygiad staff a mynediad i addysg uwch yn y DU.

Croesawyd yr Athro Ng Ching-Fai, Llywydd UIC; Dr Wei Jiang, Deon Cynorthwyol; Dr Brian Clarke, Deon a Dr Katharina Yu, Cyfarwyddwr y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol (IDO) gan yr Athro Simon Haslett, Pro Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi) yn y Drindod Dewi Sant, Lee Bartlett, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Mewnfudo a Fisâu, a Kath Griffiths, Swyddog Rhyngwladol Gweithredol, i Ganolfan  Dylan Thomas y Brifysgol yn Abertawe.

Roedd yr ymweliad hefyd yn cynnwys taith o amgylch datblygiad newydd y Brifysgol gwerth £350 miliwn yn SA1 Glannau Abertawe, cartref newydd yr Athrofa, y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, 

Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru ynghyd â llyfrgell newydd.  Roedd hefyd yn cynnwys taith o amgylch campws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin a Chanolfan S4C Yr Egin, canolfan greadigol a ddigidol newydd y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Meddai’r Athro Haslet: “Mae’n bleser gennyf groesawu yr Athro Ng Ching-Fai a’i gydweithwyr ar ran y Drindod Dewi Sant ar eu hymweliad â Chymru i gryfhau ymhellach y berthynas rhwng ein sefydliadau a hefyd rhwng Tsieina a Chymru. Bu ein sefydliadau’n cydweithio â’i gilydd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i sefydlu cyfleoedd dysgu cyffrous ar gyfer ein myfyrwyr ac edrychwn ymlaen yn awr at gyfnod newydd o fentrau i ehangu’r cyfleoedd ymhellach”.

Sefydlwyd y Coleg Rhyngwladol Unedig, sydd wedi’i leoli yn Rhanbarth Xiangzhou, Zhuhai, Talaith Guangdong, de Tsieina, gan Brifysgol Normal Beijing a Phrifysgol y Bedyddwyr Hong Kong fel y cynllun cydweithredu cyntaf ar raddfa eang mewn addysg uwch rhwng tir mawr Tsieina a Hong Kong.

Wedi’i leoli yn Zhuhai, sefydlwyd Coleg Rhyngwladol Unedig (UIC) Prifysgol Normal Beijing-Prifysgol y Bedyddwyr Hong Kong ar y cyd gan Brifysgol Normal Beijing a Phrifysgol y Bedyddwyr Hong Kong (HKBU). Dyma’r cynllun cydweithredu cyntaf ar raddfa eang mewn addysg uwch rhwng tir mawr Tsieina a Hong Kong. Cymeradwywyd ei siarter gan y Weinyddiaeth Addysg gyda chefnogaeth lawn gan awdurdodau lleol.

Mae UIC yn ysgwyddo’r genhadaeth hanesyddol o hyrwyddo rhyngwladoli addysg uwch Tsieina a chymryd yr awenau i weithredu addysg y celfyddydau breiniol yn Tsieina. Ers cofrestru myfyrwyr am y tro cyntaf yn 2005, mae UIC wedi tyfu’n sefydliad rhyngwladol â dulliau addysgol arloesol.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk