Y Drindod Dewi Sant yn cynnal cyfarfod Rhwydwaith Gweithwyr Cyllid Proffesiynol ar Gampws Busnes Abertawe


07.03.2019

Ar 20 Chwefror cyd-gynhaliodd Campws Busnes Abertawe, y Drindod Dewi Sant, gyfarfod rhwydweithio ar gyfer Gweithwyr Cyllid Proffesiynol Abertawe i archwilio cyfleoedd newydd rhwng y Brifysgol a’r gymuned fusnes.

People sitting around a table.

Cynhaliwyd y digwyddiad, a drefnwyd gan y Drindod Dewi Sant a Shout out Wales, yn Patti Raj yn Abertawe. Fe’i noddwyd gan gwmni cyfreithwyr DJM Solicitors ac roedd 38 o bobl yn bresennol gan gynnwys Cyfrifwyr a chynghorwyr ariannol.

Mae DJM Solicitors yn gwmni cyfreithiol blaenllaw yn Abertawe sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau cyfreithiol i nifer fawr o gleientiaid, gyda thimau arbenigol uchel eu parch.

Meddai Manjit Biant o’r Drindod Dewi Sant, Darlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid (y Gyfadran Busnes a Rheolaeth) ac Interniaethau Cymhwysol: “Roedd yn ddigwyddiad rhwydweithio llwyddiannus iawn a llwyddwyd i gysylltu’r gymuned gyllid ag Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant. Roedd gennym un myfyriwr a oedd yn bresennol ac o ganlyniad i’r cyfarfod mae nawr wedi sicrhau interniaeth gydag Atkins Accountants, cwmni arall sy’n cydweithio â’r Ysgol Fusnes.”

Mae cyflogadwyedd yn ffocws allweddol yn yr Ysgol Fusnes yn y Drindod Dewi Sant, ar gampws Abertawe a Chaerfyrddin, gyda dysgu arloesol a chydweithio â’r diwydiant yn creu rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr wella eu gobeithion am swyddi ar ôl graddio. Mae’r dull unigryw hwn o ddod â myfyrwyr, academyddion a busnesau at ei gilydd hefyd yn eu galluogi i archwilio syniadau a chreu cyfleoedd i ddatblygu busnesau, cynnyrch a gwasanaethau newydd.

Daeth y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran ansawdd addysgu mewn Astudiaethau Busnes yn The Sunday Times and Times Good University Guide 2019.  Enillodd Ysgol Fusnes Caerfyrddin, y Drindod Dewi Sant, Wobr Gŵn Gwyrdd fis Tachwedd diwethaf yn y categori  ‘Gweithwyr Yfory’  am eu menter ‘Ailfeddwl Busnes ar gyfer Byd sy’n Newid’.  

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk