Y Drindod Dewi Sant yn cyrraedd rhestr fer categori ‘Prifysgol y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Whatuni 2019


07.03.2019

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer categori ‘Prifysgol y Flwyddyn’ yng Ngwobrau WhatUni eleni.

nominations-Unioftheyear-

Yn cael ei chynnal am y chweched tro, mae Seremoni wobrwyo WUSCA yn cydnabod sefydliadau ar gyfer rhagoriaeth mewn amrywiaeth eang o feysydd academaidd a chymdeithasol.  Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr i gael gwybodaeth amgen sy’n wahanol i’r systemau graddio prifysgol draddodiadol. Mae'r gwobrau'n seiliedig ar gyfartaledd miloedd o adolygiadau a gyflwynir gan fyfyrwyr i WhatUni.

Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd wedi cyrraedd rhestr fer y categori, “Cyrsiau a Darlithwyr”.

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol ar Brofiadau Myfyrwyr:: "Rydym yn falch iawn i weld y Drindod Dewi Sant yn cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori yng Ngwobrau Whatuni 2019 yn enwedig gan mai’r myfyrwyr eu hunain sy’n pleidleisio. 

Rydym yn hynod o bes i gael ein cynnwys yn y category ‘Prifysgol y Flwyddyn’.  Mae’n wych hefyd i gael ein cynnwys yn y category ‘Cyrsiau a Darlithwyr’ gan ei fod yn agwedd yr ydym yn ymfalchïo ynddo.   Mae ansawdd profiad y myfyrwyr yn ganolog i'n cenhadaeth ac rydym yn mwynhau perthynas waith agos gyda'n myfyrwyr.

Dros y chwe mis diwethaf, casglodd tîm adolygu IDP Connect dros 41,000 o adolygiadau gan fyfyrwyr o 160 o sefydliadau gan deithio dros 43,000 o filltiroedd ledled y DU. Mae IDP Connect yn isadran i IDP Education, ac yn arwain ffordd mewn marchnata a recriwtio myfyrwyr ar draws y byd. Dywedodd Katie Duncan, Pennaeth Cyfathrebu IDP Connect "Yn ystod cyfnod heriol i sefydliadau Addysg Uwch, mae’n beth cadarnhaol iawn i brifysgolion i dderbyn cydnabyddiaeth gan eu myfyrwyr am gyflwyno profiadau positif iddynt. Mae'r adolygiadau gan fyfyrwyr presennol sy'n ffurfio'r enwebiadau hyn yn amhrisiadwy ar gyfer darpar fyfyrwyr sy'n eu defnyddio i wneud penderfyniadau am eu dyfodol."

Bydd Seremoni Wobrwyo WUSCA 2019 yn cael ei harwain gan y comedïwr Omid Djalili ar Ebrill 25ain yn The Brewery yn Llundain.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663