Y Drindod Dewi Sant yn dathlu partneriaeth lwyddiannus gyda Tileyard Education


13.12.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gael cydweithio ochr yn ochr â Tileyard Education i ddarparu'r rhaglen MA Busnes Cerddoriaeth.

 

UWTSD celebrates successful partnership with Tileyard Education

Caiff myfyrwyr sy’n astudio ar gampws Llundain y Drindod Dewi Sant gyfle i weithio yn y ganolfan addysg ôl-raddedig a phroffesiynol â’r offer diweddaraf yn Tileyard Llundain, King’s Cross, gan ddatblygu a mireinio eu harfer trwy gael eu haddysgu a’u mentora gan rai o’r ffigurau mwyaf arwyddocaol yn y diwydiant cerddoriaeth heddiw.  

Mae’r cwrs MA amser llawn sy’n flwyddyn o hyd yn canolbwyntio ar sgiliau ac arfer entrepreneuraidd annibynnol yn ogystal â dulliau busnes mwy traddodiadol yng nghyd-destun yr economi cerddoriaeth cyfrwng cymysg newydd. Mae’n darparu mynediad uniongyrchol ar gyfer myfyrwyr i dros 1,000 o entrepreneuriaid y diwydiannau creadigol ar y safle yn Tileyard, gan ddatblygu syniadaeth a dealltwriaeth flaengar o reoli a meithrin labeli recordio annibynnol, cyhoeddi cerddoriaeth, rheoli artistiaid, hyrwyddo, marchnata ac entrepreneuriaeth technoleg newydd.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant:  “Mae’r Brifysgol wrth ei bodd i weithio gyda Tileyard Education ar y rhaglen radd flaengar hon ar ein campws yn Llundain. Mae’r cydweithredu â Tileyard yn enghraifft o’r modd mae’r Drindod Dewi Sant yn gweithio ar y cyd â busnes a diwydiant i ddatblygu rhaglenni perthnasol sy’n canolbwyntio ar brofiadau myfyrwyr a chyflogadwyedd graddedigion. Mae’r rhyngweithio hwn rhwng academia a'r diwydiant o fudd i’r ddwy ochr gan ei fod yn sicrhau bod ein graddedigion ni'n barod i'r dyfodol a bod ein partneriaid yn y diwydiant yn gweithio ar y cyd â’r Brifysgol i sicrhau cyflenwad parod o raddedigion sydd wedi eu hyfforddi’n dda, ac sy’n gallu gwneud gwahaniaeth i'w busnesau o’r cychwyn.”

UWTSD celebrates successful partnership with Tileyard Education

Drwy’i ganolfan hyfforddi sydd o’r radd flaenaf, mae Tileyard Education yn cynnig rhaglenni hyfforddi ôl-raddedig a phroffesiynol mewn ysgrifennu caneuon, cynhyrchu, busnes cerddoriaeth, dylunio a gwneud ffilmiau sy’n cysylltu myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr â phrofiad proffesiynol uniongyrchol, rhwydweithiau a chyfleoedd ar bob lefel.

Mae cynhyrchwyr a chwmnïau technegol sydd wedi’u lleoli yn Tileyard yn cynnwys Martyn Ware, Goetz Botzenhardt, Nikolaj Bjerre, Jon Kelly, Sean Hargreaves, Phelan Kane, Dov Waterman, Ciaran Robinson, Paul Whalley, Tom Fuller, Dru Masters, YK Koi, Lorenzo Cosi, Spitfire Audio, Focusrite, PLATOON a rhagor.

Meddai Rheolwr Gyfarwyddwr Tileyard Education, Harry Leckstein: “Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn bwerdy o entrepreneuriaeth greadigol sy’n canolbwyntio ar y diwydiant ac felly mae ymdeimlad dwfn o rannu gweledigaeth a brwdfrydedd gyda Tileyard i yrru’r cysylltiadau rhwng addysg uwch, y diwydiannau creadigol a’r dechnoleg newydd yn eu blaenau.  Mae’r rhaglen MA hon yn ddelfrydol ar gyfer egin entrepreneuriaid creadigol sy’n awyddus i fanteisio ar y gymuned gerddoriaeth broffesiynol fwyaf yn Ewrop.”

I gael rhagor o wybodaeth am Tileyard, cliciwch yma:  https://tileyard.co.uk/about/

Gwybodaeth am y cwrs: https://tileyardeducation.co.uk/courses/ma-music-business/

 

 

UWTSD celebrates successful partnership with Tileyard Education

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk