Y Drindod Dewi Sant yn ennill gwobr genedlaethol Whatuni yng nghategori ‘Cyrsiau a Darlithwyr’


26.04.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill y categori mawreddog ‘Cyrsiau a Darlithwyr' yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni (WUSCAs) eleni.

Welsh Course and Lecturer (Winner)

Yn y Seremoni Wobrwyo yn Llundain neithiwr, cyhoeddwyd hefyd bod Y Drindod Dewi Sant wedi sicrhau’r 8fed safle yn y categori ‘Prifysgol y Flwyddyn’. Yn cael ei chynnal am y chweched tro, mae Seremoni wobrwyo WUSCA yn cydnabod sefydliadau ar gyfer rhagoriaeth mewn amrywiaeth eang o feysydd academaidd a chymdeithasol.  Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr i gael gwybodaeth amgen sy’n wahanol i’r systemau graddio prifysgol draddodiadol.  Ar ôl casglu dros 41,000 o adolygiadau myfyrwyr o 160 o sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig, Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn dathlu nifer o lwyddiannau ychwanegol mewn meysydd allweddol. Mae’r brifysgol wedi gorffen yn yr ugain uchaf ar draws y DU mewn dau gategori: "Cefnogaeth i Fyfyrwyr" (15fed yn y DU) a "Chyfleusterau" (20fed yn y DU). Roedd y Brifysgol hefyd yn safle 28 yn y categori ‘Undeb Myfyrwyr’ gan godi 19 safle o'r 47ain safle y llynedd.

Mae Simon Emmett, Prif Swyddog Gweithredol IDP Connect, sy'n berchen ar Whatuni, yn credu bod y canlyniad hwn yn arwydd o ymrwymiad parhaus y sector addysg uwch i brofiad myfyrwyr. Ychwanegodd: “Mae canlyniadau cryf eleni yn ddangosydd clir, er gwaethaf y gost gynyddol sy'n gysylltiedig â chael mynediad i addysg prifysgol, mae myfyrwyr yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi'r cyfleoedd, y gefnogaeth a'r addysgu a gânt.”

Dywedodd Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol dros Brofiad Myfyrwyr: "Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill y categori 'Cyrsiau a Darlithwyr' ​​yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni eleni. Mae ein pwyslais cryf ar ddysgu personol, dosbarthiadau bach, cymorth myfyrwyr a gweithio gyda'n myfyrwyr mewn partneriaeth agos wedi bod yn hollbwysig wrth sicrhau’r canlyniad hwn.” 

Mae staff y brifysgol yn gweithio'n galed i sicrhau bod bywyd prifysgol ein myfyrwyr yn un pleserus a chyflawn, felly mae cael cydnabyddiaeth fel hon, sy’n seiliedig ar adborth myfyrwyr, yn newyddion ardderchog.  Mae ansawdd profiad y myfyrwyr yn ganolog i'n cenhadaeth 

Yn dilyn y Seremoni Wobrwyo, dywedodd Llefarydd ar ran Whatuni: “Da iawn y Drindod Dewi Sant! Maint dosbarthiadau bach, darlithwyr angerddol, ond hawdd mynd atynt a chyfle i dreulio amser ar leoliadau yw'r hyn y mae myfyrwyr yn ei hoffi am y cyrsiau yma.”

Welsh University of the Year (Top 10)

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663