Y Drindod Dewi Sant yn gwahodd ceisiadau am Ysgoloriaethau PhD yn y meysydd crefydd ac effaith gymdeithasol ar ôl sicrhau £500k o gyllid Sgiliau’r Economi Wybodaeth


14.08.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi derbyn gwerth £500k o ysgoloriaethau ymchwil gan gynllun Sgiliau’r Economi Wybodaeth (Knowledge Economy Skills - KESS 2).

Lampeter Campus

Mae KESS 2, a arweinir gan Brifysgol Bangor mewn partneriaeth â’r Drindod Dewi Sant a phrifysgolion eraill Cymru, yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (European Social Fund -ESF) drwy gynllun gweithredol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru. Mae’r ysgoloriaethau hyn yn ceisio hyrwyddo datblygiad a chyfoethogi economi seiliedig ar wybodaeth yng Nghymru drwy ganolbwyntio ar bedwar maes penodol: Gwyddorau Bywyd ac Iechyd, Uwch Beirianneg a Deunyddiau, Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd, a TGCh a’r Economi Ddigidol.

Gwnaiff y cyllid hwn bellach gynorthwyo rhedeg 5 rhaglen PhD yn y Drindod Dewi Sant. Gyda thair rhaglen PhD eisoes wedi’u cytuno, mae’r Brifysgol ar hyn o bryd yn recriwtio dau fyfyriwr ychwanegol i gydweithio â phartneriaid crefyddol, gan gynnwys Cynghrair Efengylaidd Cymru ac Athrofa Padarn Sant, Yr Eglwys yng Nghymru. 

Meddai Dr Angus Slater:

“Rydym wrth ein boddau ein bod wedi sicrhau digon o gyllid ar gyfer pum ysgoloriaeth ryng-ffydd drwy’r cynllun KESS 2.  Gyda thair rhaglen PhD allan o bump eisoes wedi’u cytuno a’u gosod mewn lle, rydym ar hyn o bryd yn chwilio am ddau fyfyriwr disglair ar gyfer y ddwy raglen PhD arall, i fod yn rhan o’r ymchwil cyffrous hwn. 

“Mae’r cynllun hwn yn gyfle i fyfyrwyr a sefydliadau allanol gydweithio er mwyn datblygu a chynnal ymchwil cymdeithasol gwerthfawr a allai gael effaith go iawn ar ein cymunedau yma yng Nghymru. Mae’n bleser mawr gennym gydweithio â Chynghrair Efengylaidd Cymru a’r Athrofa Padarn Sant ar y prosiectau hyn, ac rydym yn ddiolchgar dros ben am eu cefnogaeth. 

Os hoffai unrhyw un ohonoch drafod y rhaglenni PhD hyn, yna cysylltwch â ni – byddwn wrth ein boddau wrth glywed gennych!”

Dylai pawb ohonoch sydd â diddordeb ac am gael rhagor o wybodaeth, neu sydd am wneud cais am un o’r rhaglenni PhD KESS 2 sydd ar gael yn Y Drindod Dewi Sant, ymweld â https://www.uwtsd.ac.uk/rdp/funding-and-projects/kess-ii/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663