Y Drindod Dewi Sant yn gweld cynnydd sylweddol yn nhabl y Guardian 2020


07.06.2019

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi sicrhau cynnydd o 29 safle yn Nhabl cynghrair y Guardian 2020, sef y trydydd cynnydd uchaf yn y DU.

Guardian 2020 Cym

Bellach mae'r Brifysgol wedi ei gosod yn safle 57 yn y tabl, sy'n cynnwys 121 o sefydliadau ledled y DU. Mae'r Guardian yn gosod y prifysgolion yn ôl naw gwahanol fesur yn cynnwys gwariant fesul myfyriwr; cymhareb y myfyrwyr / staff; rhagolygon gyrfa i raddedigion; graddau sydd eu hangen ar ymgeiswyr i gael lle; sgôr gwerth ychwanegol sy'n cymharu cymwysterau mynediad myfyrwyr â'u canlyniadau gradd terfynol; a pha mor fodlon y mae myfyrwyr blwyddyn olaf gyda'u cyrsiau, yn seiliedig ar ganlyniadau blynyddol y NSS.

Mae'r brifysgol yn sgorio'n arbennig o dda ar gyfer 'bodlonrwydd gydag adborth', gan sicrhau'r 5ed safle yn y DU. Mae’r brifysgol hefyd wedi sicrhau’r 8fed safle yn y categori ‘bodlonrwydd gyda’r addysgu’.

Mae nifer o bynciau wedi’u cynnwys yn y deg uchaf yn y DU yn ogystal yn cynnwys 'Ffasiwn a Thecstilau' (1af yn y DU), 'Dylunio a Chrefft' (7fed yn y DU) a 'Celf' (8fed yn y DU).

 Summer Degree Show 2019

Dywedodd yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant:

"Rydym yn hynod o falch bod tri o’n pynciau wedi cyrraedd y deg uchaf yng Nghynghrair y Guardian.  Mae Coleg Celf Abertawe wedi ymrwymo i gynnal ffocws cryf ar ddarparu'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr. Mae ein holl staff yn frwdfrydig ynghylch addysgu a darparu profiad stiwdio cefnogol i bob myfyriwr ar draws ein cyrsiau celf, dylunio a chyfryngau. 

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol ar gyfer Profiad Myfyrwyr:

"Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (UWTSD) yn croesawu'r newyddion ein bod wedi codi 29 safle yn nhabl cynghrair y Guardian 2020.  Rydym yn arbennig o falch o'r canlyniadau deg uchaf ar gyfer addysgu ac asesu.

Mae'r tabl cynghrair diweddaraf hwn yn cadarnhau canlyniadau gwobrau ‘Whatuni’ lle enillodd y brifysgol y brif wobr yn y categori ‘Cyrsiau a Darlithwyr’. Mae ein pwyslais cryf ar ddysgu personol, dosbarthiadau bach, cymorth myfyrwyr a gweithio gyda'n myfyrwyr mewn partneriaeth agos wedi bod yn hollbwysig wrth sicrhau’r canlyniad hwn.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663