Y Drindod Dewi Sant yn paratoi i groesawu disgyblion y rhanbarth i gampws Caerfyrddin ar gyfer arddangosfa addysg uwch UCAS Gorllewin Cymru


04.04.2019

Bydd campws hanesyddol Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnal arddangosfa Addysg Uwch UCAS (Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r Colegau) Gorllewin Cymru ar ddydd Mawrth 9 Ebrill 2019.

UCAS fair

Disgwylir i hyd at ddwy fil o ddisgyblion ysgol ar draws rhanbarth Gorllewin Cymru ymweld â'r campws i gael gwell darlun o'r hyn sydd gan addysg uwch i'w gynnig. Bydd dros 80 o Brifysgolion a Cholegau o bob cwr o'r wlad yn cael eu cynrychioli yn y digwyddiad a bydd amrywiaeth o seminarau ar gael trwy gydol y dydd. Bydd ymwelwyr yn gallu siarad â chynrychiolwyr o'r prifysgolion hyn am y cyrsiau sydd ar gael, y broses ymgeisio a bywyd prifysgol.

Dywedodd Luned George, Uwch Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau yn y Drindod Dewi Sant:

"Mae cael cyfle i fynychu digwyddiad fel hwn, gyda phopeth o dan yr un to, yn ddechrau perffaith i lawer o ddisgyblion wrth iddynt ddechrau edrych ar eu hopsiynau ar ôl eu cyfnod yn yr ysgol.

Mae'n bwysig bod ein myfyrwyr yn gwneud dewisiadau gwybodus cyn cymryd y cam hollbwysig hwn i fyd addysg uwch. Bydd y digwyddiad ar y 9fed o Ebrill yn cynnig cyfle delfrydol i fyfyrwyr ddarganfod pa gyrsiau ac opsiynau sydd ar gael mewn gwahanol brifysgolion a cholegau. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys sgyrsiau ysbrydoledig, seminarau, cyngor ar brosesau ymgeisio a stondinau rhyngweithiol. Mae'n ddigwyddiad gwych a bydd yn darparu atebion a gwybodaeth i'r cwestiynau llosg hynny na allwch chi bob amser ddod o hyd i ateb iddynt ar y rhyngrwyd! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu pawb i gampws y brifysgol yma yng Nghaerfyrddin.”

UCAS 2

Mae'r Drindod Dewi Sant wedi bod yn cynnal y digwyddiad hwn ers nifer o flynyddoedd ac mae miloedd o fyfyrwyr yn ymweld bob blwyddyn. Am ragor o wybodaeth am yr arddangosfa eleni ewch i: https://www.ucas.com/events/west-wales-higher-education-exhibition-339451 

I gael rhagor o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/ 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663