Y DRINDOD DEWI SANT YN Y 10 UCHAF YN Y DU AR GYFER ‘ANSAWDD YR ADDYSGU’ YN ÔL Y TIMES AND SUNDAY TIMES GOOD UNIVERSITY GUIDE 2019


22.09.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael ei gosod yn y 10 uchaf ar gyfer ‘ansawdd yr addysgu’ yn nhabl cynghrair y Times and Sunday Times Good University Guide eleni.

Times 2020 Cym

Cyhoeddir y Times and Sunday Times Good University Guide yn flynyddol ac mae'n darparu safleoedd a phroffiliau llawn ar gyfer 131 o brifysgolion y DU.

Yn ogystal â sicrhau’r 8fed safle ar gyfer 'ansawdd yr addysgu', roedd y Brifysgol hefyd yn 24ain yn gyffredinol yn y tabl 'Cynhwysiant Cymdeithasol' ar ôl cael ei gosod yn 2il yn y DU ar gyfer 'myfyrwyr ag anabledd' a 12fed yn y DU ar gyfer 'myfyrwyr aeddfed'.

Mae’r brifysgol hefyd yn dathlu nifer o lwyddiannau ar lefel pwnc. Yn benodol, mae darpariaeth ‘Celf a Dylunio’ y Drindod Dewi Sant wedi cael ei gosod yn rhif 11eg yn gyffredinol allan o 85 o ddarparwyr ar draws y DU - i fyny 5 safle ers y llynedd.

Dywedodd Yr Athro Ian Walsh, Deon Gweithredol y Gyfadran Gwyddoniaeth a Chelf:

"Mae’r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i gynnal ffocws cryf ar ddarparu'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr. Mae ein holl staff yn frwdfrydig ynghylch addysgu a darparu profiad stiwdio cefnogol i bob myfyriwr ar draws ein cyrsiau celf, dylunio a chyfryngau. Rydym wrth ein bodd bod hyn wedi cael ei gydnabod gan the Times and Sunday Times Good University 2020.”

Times 2020 Group

Myfyrwyr o Goleg Celf Abertawe yn ystod Arddangosfa'r Haf.

Mae canlyniadau nodedig eraill ar lefel pwnc yn cynnwys:

-2ail yn y DU ar gyfer ‘ansawdd yr addysgu’ a 9fed yn y DU ar gyfer ‘profiad myfyrwyr’ mewn Cyfrifiadureg.

-2ail yn y DU ar gyfer ‘ansawdd yr addysgu’ a 10fed yn y DU ar gyfer ‘profiad myfyrwyr’ mewn Peirianneg Fecanyddol.

-11eg yn y DU ar gyfer ‘ansawdd yr addysgu’ a joint 14eg yn y DU ar gyfer ‘profiad myfyrwyr’ mewn Gwyddorau Chwaraeon.

-13eg yn y DU ar gyfer ‘ansawdd yr addysgu’ mewn Astudiaethau Busnes.

Ychwanegodd Dr Mirjam Plantinga, Pro Is-ganghellor Cysylltiol y Brifysgol (Profiad Academaidd):

“Fel Prifysgol, rydym yn croesawu’r canlyniadau pwnc hyn ac rydym yn arbennig o falch â'n canlyniad ar gyfer ansawdd yr addysgu. Mae sgorio'n uchel mewn perthynas ag ansawdd addysgu yn bwysig i'r Brifysgol gan fod hwn yn faes allweddol lle credwn ein bod yn gallu cynnig gwerth ychwanegol i'r rhai sy'n astudio gyda ni.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663