YDDS yn cynnal yr ail Gynhadledd Gwesteiwyr Ifanc a Lletygarwch, 2019


05.11.2019

Cynhaliwyd ail Gynhadledd Gwesteiwyr a Lletygarwch Athrofa Rheolaeth ac Iechyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) yng Ngwesty’r Marriott, Abertawe. Gwnaeth y digwyddiad ddenu 230 o fyfyrwyr ysgol a choleg o bob rhan o Dde Cymru.

A presenter addresses the conference.

Meddai John Howells, Cyfarwyddwr Aml-gampws y Rhaglen Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol: “Roedd yr Athrofa wrth ei bodd yn cynnal y digwyddiad hwn. Gwnaeth roi i fyfyrwyr fewnwelediad ffantastig i’r holl gyfleoedd gwych sydd ar gael yma yng Nghymru a hefyd yn rhyngwladol ar gyfer y sawl sydd am astudio ac am ddilyn gyrfa yn y diwydiant Gwesty a Lletygarwch.”

Andrew Campbell, cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru oedd prif siaradwr y gynhadledd, a siaradodd am bersbectif cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer y diwydiant lletygarwch yng Nghymru.

Rhannodd Paula Ellis, Prif Weithredwr y Retreats Group mawreddog, a leolir yn Sir Benfro, ei phrofiad a’i gwybodaeth gyda’r myfyrwyr.  Yn ddiweddar, gwobrwywyd Paula â’r wobr Gwestywr Annibynnol y Flwyddyn ar gyfer y DU, ac o ganlyniad, nid yn unig hi oedd yr enillydd cyntaf o Gymru, ond hefyd y ferch gyntaf i dderbyn y wobr. 

Paula Ellis stands at a lectern next to a banner advertising the International Hotel Management degree.

Gwnaeth eraill a siaradodd yn y bore gynnwys Debbie Jenkins o YDDS  (tiwtor Lefel 4 a threfnydd lleoliadau ar gyfer myfyrwyr), Suzanne Wells (Cyfarwyddwr y Rhaglen Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau) a Samantha Birdsell (Cyfarwyddwr y Rhaglen Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn Abertawe).

Ar ddechrau’r sesiwn brynhawn, archwiliodd Daniel Spink , Rheolwr Hamdden Gwesty’r Marriott Abertawe, gyfleoedd cyflogadwyedd o fewn y diwydiant gwestai a lletygarwch, gan roi trosolwg o’i yrfa ei hun yn y diwydiant gwestai, ac amlinellu’r nifer mawr o gyfleoedd y gall ymuno â chwmni gwesty rhyngwladol eu cynnig.

Amlinellodd Muhammad Cassamo, a raddiodd yn y YDDS gyda gradd BA mewn Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol, ac sydd bellach yn gweithio fel Cydlynydd Cyrsiau ym Mirmingham i Reolaeth Gwestai Rhyngwladol a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ddatblygiad ei yrfa, gan roi mewnwelediad ardderchog i fywyd myfyrwyr a’r ystod o gyfleoedd sydd ar gael i raddedigion Rheolaeth Gwesty a Lletygarwch.

Rhannodd Laurence Blake a Daniel Payne (myfyrwyr blwyddyn olaf sy’n astudio ar y cwrs Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol) eu siwrneiau yn y Brifysgol hyd yn hyn, gan gynnwys y teithiau a’r lleoliadau a wnaeth ysbrydoli eu cynnydd.

Daeth John Howells, Cyfarwyddwr Aml-gampws y Rhaglen Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol â’r gynhadledd i ben drwy edrych ymlaen at y drydedd Gynhadledd Gwesteiwyr Ifanc a Lletygarwch, a gaiff ei chynnal yn 2020.

A large audience fill the conference room at the Marriott Hotel, Swansea.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk