Ymchwilwyr Y Drindod Dewi Sant yn Rhannu Eu Canfyddiadau â Rhaglen Gymunedol BAME Gogledd Cymru


12.03.2019

Bu seicolegwyr o adran Seicoleg Y Drindod Dewi Sant yng Ngogledd Cymru, yn rhannu eu canfyddiadau ymchwil ar ragfarn â’r Rhaglen Ymgysylltu Cymru Gyfan ar gyfer Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME).

Cyflwynodd Dr Paul Hutchings y gwaith ymchwil diweddar a gynhaliwyd ar y cyd â Katie Sullivan ar gyfer ei thraethawd ymchwil PhD, sy’n ymchwilio i effeithiau rhagfarn ar y bleidlais dros Brexit ac agweddau at allfudo.

Meddai Dr Hutchings: “Rydyn ni’n falch dros ben o allu mynd i sefydliadau sy’n ymdrin yn uniongyrchol â materion BAME, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, gan mai dyma yw gwaith ymchwil yn y bôn; sut y gallwn ni ddefnyddio’r gwaith ymchwil academaidd a gynhaliwn a chael effaith go iawn ar y bobl y mae’r materion hyn yn effeithio arnynt yn fwyaf uniongyrchol.”

Meddai Lee Tiratira, Cydlynydd Rhanbarthol Gogledd Cymru ar gyfer Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid (EYST) Cymru, a drefnodd y digwyddiad: “Bu cryn dipyn o ymateb cadarnhaol gan gyfranogion i’r canfyddiadau a fynegwyd. Roeddwn i, ac eraill oedd yn bresennol, yn teimlo bod gan yr ymchwil hwn effeithiau amlwg ar y modd yr ydym yn canfod rhagfarn, yn ogystal â’r ffurfiau lu sy’n gallu bod arni. Mae’r ymchwil yn cyfoethogi ein gwaith pob dydd ledled Cymru â myfyrdodau a syniadau newydd. Byddwn i hefyd yn croesawu cyfle i rannu ei effaith ledled Cymru.”

Meddai Dr Ceri Phelps, Arweinydd Disgyblaeth ar gyfer Seicoleg yn yr Athrofa yn Y Drindod Dewi Sant: “Dyma nod y tîm Seicoleg yn Y Drindod Dewi Sant; ymchwilio i faterion o’r byd go iawn a gweithio ar y cyd â sefydliadau cymunedol i rannu’r arbenigedd hwn mewn ffyrdd sy’n gallu newid ymarfer a gwella bywydau yn y pen draw.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk