Abertawe: yn swyddogol yn lle gwych i ddechrau busnes graddedigion


18.08.2020

Yn ôl y cylchgrawn ar-lein arbenigol Startups Geeks, Abertawe sydd ar y frig yng Nghymru (ac yn bedwerydd yn y DU) fel lle gwych i gychwyn busnes.  Gofynnodd y wefan y cwestiwn ‘Pan fydd yr economi a byd busnes yn adennill rhywfaint o normalrwydd, ble yn y DU fyddai’r lle gorau i gychwyn busnes?’ - wedyn gosodwyd 40 tref a dinas yn y DU yn eu trefn.

 

According to specialist online magazine Startups Geeks, Swansea is ranked highest in Wales (and fourth in the UK) as a great place to start a business.

Yn benodol, sgoriodd Abertawe yn uchel oherwydd ei gallu i gadw graddedigion prifysgol a chostau rhesymol swyddfeydd.  Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bob amser wedi annog meddwl entrepreneuraidd creadigol ymhlith ei holl fyfyrwyr a graddedigion drwy’r Swigen Greadigol sy’n bartneriaeth rhwng Ardal Gwella Busnes Abertawe a’r Drindod Dewi Sant.  Mae’n siop wag sy’n darparu amgylchedd diogel ar gyfer myfyrwyr iddynt allu rhoi cynnig ar eu syniadau entrepreneuraidd megis siopau dros dro, arddangosfeydd, perfformiadau a gweithdai.  Yn sgil y fenter, mae llawer o fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio fel internau gyda sefydliadau lleol neu gychwyn eu busnesau eu hun.

 

Rydym wedi siarad â’n myfyrwyr a graddedigion i ganfod pam maen nhw’n meddwl bod Abertawe wedi cyrraedd lle mor uchel yn y bleidlais:

 

  1. Mae’n ddinas wrth y môr sy’n golygu y gallwch yn wir gael y gorau o ddau fyd – rydych yn cael budd o rwydweithio, bwrlwm a manteision Dinas ac wedyn yn gallu treulio’r nosweithiau ar y traeth.
  2. Cysylltiadau trafnidiaeth gwych – trenau rheolaidd i Gaerdydd, Bryste a Llundain, llwybrau bysiau helaeth a llwybrau beicio i’r gwaith hyfryd
  3. Mae’r Drindod Dewi Sant yn annog myfyrwyr i ystyried gwaith creadigol, llawrydd fel gyrfa – mae’n hyblyg ac yn golygu gallwch chi hyd yn oed wneud hynny ochr yn ochr â swydd arall. Maen nhw hefyd yn cynnig llawer o gymorth a chyngor i fusnesau newydd – dydych chi byth yn teimlo eich bod ar eich pen eich hun
  4. Hanes amlwg mewn menter a busnesau newydd
  5. Lle swyddfa fforddiadwy
  6. Amgylcheddau cydweithio hyblyg megis Tech Hub, The Hive, Indycube
  7. Cefnogaeth sefydliadau megis Ardal Gwella Busnes Abertawe, Coastal a Dinas a Sir Abertawe. Maen nhw’n dymuno i chi fod yn llwyddiannus
  8. Mae buddsoddi enfawr yn digwydd ar hyn o bryd wrth adfywio Abertawe. Mae adeiladau cyffrous newydd ar y gorwel – Theatr y Palas, Neuadd Albert, Pentref Digidol Ffordd y Brenin a’r Arena Ddigidol.
  9. Mae pobl yn gyfeillgar iawn – dydych chi ddim yn ddienw yn Abertawe fel mewn dinas fawr. Mae rhwydweithiau o fusnesau bach sy’n cynnig cymorth ac yn wir eisiau cydweithio â chi
  10. Mae costau byw’n isel yn Abertawe ac mae prisiau tai’n rhesymol iawn

 

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr AGB Abertawe (Ardal Gwella Busnes): 

 

“Nid yw’n syndod gweld Abertawe yn gwneud cystal yn yr astudiaeth yma.  Mae swyddfeydd â phrisiau cystadleuol iawn yng Nghanol y Ddinas a rhwydwaith cyfredol gwych o wasanaethau busnes. Mae’n cynnig rhai o’r cyfleoedd gorau am gydbwysedd gwaith-bywyd yn y DU ac nid oes ond rhaid i chi edrych ar y craeniau yn yr awyr a’r cynlluniau uchelgeisiol sy’n ymagor yn rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe i weld ein bod ni’n paratoi am ddyfodol disglair a ffyniannus.  Rydym ni’n gweld llawer o ddiddordeb gan fuddsoddwyr ar hyn o bryd, sy’n awyddus i fanteisio ar beth sydd gennym i’w gynnig yma, ac er gwaethaf yr amseroedd anodd rydym ni wedi’u hwynebu ar draws y DU yn y misoedd diwethaf, mae’r dyfodol yn gadarnhaol.  Gadewch i ni fynd yn ôl ati o ddifrif.”

 

Os ydych chi’n fyfyriwr neu’n un o raddedigion y Drindod Dewi Sant, gallwch chi gysylltu â Kathryn.penaluna@uwtsd.ac.uk i gael cymorth menter neu lucy.beddall@uwtsd.ac.uk os hoffech chi siarad am y Swigen Greadigol.