Arbenigwyr byd-eang yn uno i drafod breuddwyd hanesyddol Dora, un o gleifion Freud


27.01.2021

Mae Dr Julia Lockheart o’r Drindod Dewi Sant ac arbenigwr cwsg Prifysgol Abertawe, yr Athro Mark Blagrove, yn cynnal digwyddiad arbennig i goffáu eiliad sylweddol yn hanes dadansoddi breuddwydion - breuddwyd a rannwyd gan glaf â Sigmund Freud ym 1900.

University of Wales Trinity Saint David Swansea College of Art’s Julia Lockheart and Swansea University Professor Mark Blagrove are hosting an online event to mark the 120th anniversary of Sigmund Freud’s famous work with a patient about the interpretation of dreams.

Bydd y digwyddiad ar-lein am ddim, a gynhelir o 4pm i 6pm ar 31 Ionawr, yn edrych yn ôl ar yr achlysur pan wnaeth un o gleifion Freud, a adwaenid fel Dora, rannu breuddwyd am deithio i angladd ei thad. Ar ôl adrodd stori'r breuddwyd, rhoddodd Dora y gorau i weld Freud, ac ers hynny mae hi wedi cael ei chlodfori fel arwres ffeministaidd!

Bydd y digwyddiad Zoom yn trafod Dora – y mae'n hysbys erbyn hyn mai menyw ifanc o Fienna o'r enw Ida Bauer ydoedd – a'r berthynas rhwng ei bywyd cymdeithasol a'i bywyd personol a'r ddau freuddwyd y soniodd amdanynt wrth Freud.

Bydd y breuddwyd yn cael ei ddarllen o'r un ystafell yn fflat Freud yn Fienna, sef Amgueddfa Sigmund Freud bellach, lle aeth Dora i weld Freud.

Yn ystod y sgwrs, bydd pobl o bedwar ban byd hefyd yn gweld y breuddwyd yn cael ei baentio ac yn trafod y paentiad â'r artist. 

Mae'r digwyddiad, sef Trafod a phaentio breuddwyd yr arwres ffeministaidd Dora am angladd ei thad, wedi cael ei drefnu gan yr Athro Blagrove a Dr Lockheart fel rhan o'u cydweithrediad rhwng gwyddoniaeth a chelf DreamsID.com (Dreams Illustrated and Discussed).  

Yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd o bedwar ban bydd, ceir panel o arbenigwyr, gan gynnwys seicolegwyr, haneswyr a seicdreiddwyr. Bydd aelodau'r panel fel a ganlyn:

  • Dr Deirdre Barrett, Ysgol Feddygaeth Harvard, golygydd Dreaming, cyfnodolyn academaidd Cymdeithas Seicolegol America;
  • Kate Novack, sydd wedi'i henwebu am wobrau Emmy am ei gwaith ffilm ac a wnaeth gyfarwyddo ac ysgrifennu Hysterical Girl, rhaglen ddogfen ddiweddar am Dora a'r mudiad cyfoes #metoo;
  • Yr Athro Dany Nobus, Athro Seicoleg a Seicdreiddio, Prifysgol Brunel, Llundain, ac un o gymrodyr Amgueddfa Freud yn Llundain;
  • Dr Brigitte Holzinger, seicotherapydd a Chyfarwyddwr Sefydliad Ymwybod ac Ymchwil Breuddwydion Fienna;
  • Katharina Adler, awdures y nofel Ida a gor-wyres i Ida Bauer / Dora;
  • Yr Athro Sharon Sliwinski, athro diwylliant ac astudiaethau'r cyfryngau ym Mhrifysgol Gorllewin Ontario;
  • Zora Wessely, sy'n astudio ym Mhrifysgol Fienna.

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad a chofrestru ar ei gyfer nawr

University of Wales Trinity Saint David Swansea College of Art’s Julia Lockheart and Swansea University Professor Mark Blagrove are hosting an online event to mark the 120th anniversary of Sigmund Freud’s famous work with a patient about the interpretation of dreams.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk