Archwilio cyfleoedd am gyhoeddi academaidd Tsieina-Cymru


20.02.2020

Yn ddiweddar croesawodd Prifysgol Cymru ymweliad â Chymru gan Brifysgol Lanzhou yn Tsieina i archwilio cyfleoedd i gydweithio ym meysydd ysgrifennu a chyhoeddi academaidd.

Chris Richards, Associate Professor Jennifer Changxian Zhou, Natalie Williams, Professor Simon Haslett, and Professor Yanxia Zhao.

Croesawyd yr Athro Cysylltiol Jennifer Changxian Zhou, sy’n Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Datblygiad Gwleidyddol ym Mhrifysgol Lanzhou, sefydliad o fri yng ngogledd orllewin Tsieina, gan yr Athro Simon Haslett, Pro Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi) Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yng Nghaerdydd ar 22 Ionawr 2020.

Archwiliwyd cyfleoedd i gydweithio ar agweddau ar ysgrifennu a chyhoeddi academaidd mewn trafodaethau â Natalie Williams, Cyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru, ei chydweithiwr Chris Richards, a’r Athro Yanxia Zhao, Cyfarwyddwr Sefydliad Confucius yn y Drindod Dewi Sant, a gydlynodd yr ymweliad.

Dywedodd yr Athro Haslett ei bod “yn bleser mawr croesawu’r Athro Cysylltiol Zhou i’r Brifysgol a’i bod yn dda trafod cyfleoedd cyffrous posibl ar gyfer cydweithio academaidd rhwng ein sefydliadau. Deallwn fod Llywydd Prifysgol Lanzhou yn bwriadu ymweld â Chymru i symud y trafodaethau yn eu blaen, ac edrychwn ymlaen at ei groesawu maes o law."

Llun (o’r chwith i’r dde): Chris Richards, yr Athro Cysylltiol Jennifer Changxian Zhou, Natalie Williams, yr Athro Simon Haslett, a’r Athro Yanxia Zhao.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk