Cantorion WIAV ar daith gyda chynhyrchiad newydd Opera Canolbarth Cymru


25.02.2020

Mae artistiaid o Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) Y Drindod Dewi Sant ar daith gyda chynhyrchiad teithiol newydd Opera Canolbarth Cymru o Briodas Figaro.

Young artists from UWTSD’s Wales International Academy of Voice (WIAV) are touring with Mid Wales Opera’s new production of The Marriage of Figaro.

Prin y gallai’r myfyrwyr Meistr Hollie Clark, Greg Pritchard, Stephanie Smith, Adrian Li Donni, Victoria Adams a Rachael Marsh (gweler y llun isod) fod yn fwy ar bigau’r draen cyn y noson agoriadol ar 29 Chwefror yn Hafren yn y Drenewydd.

Bydd y myfyrwyr yn ymuno â chynhyrchiad newydd Opera Canolbarth Cymru ar daith, a hynny yn rhannau morwynion priodas, y corws a Barbarina.

Greg Pritchard

Hoffter Greg o berfformio a’i harweiniodd i wneud cais a chael ei dderbyn ar raglen berfformio a gynigir gan Academi Frenhinol uchel ei bri y Celfyddydau Dramatig, sef R.A.D.A. fel y cyfeirir ati fel arfer. Ym mis Ionawr 2014 aeth ar gwrs yn y sefydliad byd-enwog hwn i baratoi ar gyfer cymryd y tystysgrifau Shakespeare a gynigir ganddynt. Mae’r tystysgrifau hyn ar gyfer y rhai sydd ag angerdd dros ddrama, sy’n caru archwilio’r Saesneg a’r pleser pur y gellir ei gael trwy berfformio gwaith Shakespeare.   Gweithiodd Greg gyda thiwtoriaid R.A.D.A. gan ganolbwyntio ar un o fonologau a sonedau Shakespeare yn brif fan ffocws.   Cyflwynwyd myfyrwyr i dechnegau ac ymarferion a ddefnyddir i ddadansoddi testun Shakespeare a pharatoi ar gyfer perfformiad. Roedd rhai o’r pynciau dan sylw yn cynnwys mesur pumban iambig, y mesur odli, antithesis a delweddau sy’n helpu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy wrth ddarllen ar yr olwg gyntaf, hyder a chyfathrebu.

Rhwng 2014 a 2017, symudodd Greg i Gaerefrog i fynd i Brifysgol Caerefrog lle astudiodd ei Radd mewn Cerddoriaeth yn llwyddiannus. Yn ei dair blynedd ym Mhrifysgol Caerefrog canodd Greg gyda chorau a oedd yn perthyn i’r adran gerdd, gan gynnwys cyngherddau yn y Gadeirlan odidog, nosweithiau ensemble llai a drefnwyd gan y Gymdeithas Cerddoriaeth, ac yng Nghanolfan Genedlaethol Cerddoriaeth Gynnar ym mherfformiad cyntaf yr Opera Siambr ‘La Purcelle’ a oedd yn rhan o’r rhaglen o berfformiadau a gynhaliwyd ar gyfer Gŵyl Gerddorol Gwanwyn Caerefrog.

Roedd blwyddyn olaf astudiaethau Greg yn un lawn a heriol ac un uchafbwynt oedd cyngerdd a roddwyd gan Ensemble Chimera lle’r oedd rhan o’r rhaglen yn cynnwys Cantatrix Sopranica Unsuk Chin. Canodd Greg ran leisiol yr Uwchdenor ar gyfer y darn modern cymhleth hwn. Un o uchafbwyntiau eraill y flwyddyn oedd modwl a arweiniodd at berfformiad cerddorol a theatraidd a oedd yn dathlu gwaith yr awdur Gwyddeleg enwog James Joyce. Un o’r cydnabyddiaethau a gafodd Greg yn rhaglenni’r cyngherddau oedd cyfansoddwr/trefnydd am ei fewnbwn i fersiwn iasol o The Last Rose of Summer, darn a chwaraewyd i’r gynulleidfa yn y cyntedd cyn y perfformiadau. Dawnsiodd hefyd yn un o’r golygfeydd. Ei fewnbwn mwyaf, fodd bynnag, oedd dyfeisio ac ymddangos mewn dwy olygfa, lle’r ymddangosodd gyda dau aelod gwrywaidd arall o’r cast yn fenywod y ‘Museyroom’. Daeth ymddangosiad menywod y Museyroom yn yr hanner cyntaf ag ychydig o ysgafnder yr oedd mawr angen amdano mewn rhan un a oedd braidd yn dywyll; ffaith a nodwyd gan adolygiad yn y wasg leol a ddisgrifiodd yr olygfa’n rhywbeth tebyg i gyfuniad o Father Ted a Monty Python.

Victoria Adams

Ar hyn o bryd mae Victoria’n astudio ar gyfer gradd meistr yn WIAV gyda Dennis O’Neill. Astudiodd yn flaenorol ym Mhrifysgol Hope Lerpwl yn fyfyriwr ysgoloriaeth ac yn y Royal Conservatoire yn Birmingham lle cipiodd y safle cyntaf yng Ngwobr John Ireland ac roedd yn y rownd derfynol ar gyfer y gwobrau oratorio, opera Ashley, opera Mario Lanza a chaneuon Ffrengig. 

Mae’r rolau operatig a berfformiwyd ganddi’n cynnwys: Meistres y Nofisiaid (Suor Angelica), Belinda (Dido ac Aeneas), Constance (Dialogues des Carmelites), Holly yn y perfformiad cyntaf yn y byd o ‘Ava’s Wedding’ gan Michael Wolters yn Theatr y Crescent yn Birmingham, Gretel (Hänsel und  Gretel) gyda Sinfonia Leamington a’r Bugail yn Orfeo Monteverdi gyda Gŵyl Cerddoriaeth Gynnar Brighton. Mae Victoria wedi perfformio gyda llawer o gymdeithasau corawl o gwmpas y DU, a’i repertoire yn cynnwys Oratorio de Noël Saint-Saën, Requiem Fauré a Durufle, Gloria Vivaldi, Dixit Dominus Handel, Gosber ac Offeren Goroni Mozart, oratorio’r Creu gan Haydn, Offeren B leiaf Bach a Meseia Handel.

Mae Victoria yn gantores ensemble ddawnus ac yn flaenorol bu’n canu gyda Chôr Cadeirlan St Chads, Côr Oratori Birmingham a Chôr Siambr Conservatoire Birmingham; gyda’r olaf bu’n recordio gweithiau corawl Vaughan Williams, Herbert Howells, Samuel Barber, Holst a Vaughan Williams ar label recordiau Somm dan gyfarwyddyd Paul Spicer. Mae Victoria hefyd yn perfformio’n rheolaidd gyda’r grŵp ‘Emporio Opera’ sy’n arbenigo mewn opera Eidalaidd a theatr gerddorol. Mae Victoria’n ddiolchgar iawn am gael bwrsari rhannol gan Ymddiriedolaeth Addysgol Mario Lanza i helpu i gefnogi ei hastudiaethau.

Adrian Li Donni

Graddiodd Adrian o Ysgol Theatr Circle in the Square yn Efrog Newydd. Mae wedi chwarae’r carwr anffortunus Lun Tha yn The King And I ar gyfer nifer o gwmnïau ar draws y byd i glod y beirniaid, sy’n cynnwys taith genedlaethol ddiweddar Cwmni Opera Awstralia.

Ers 3 blynedd, mae Adrian yn aelod o grŵp recordio a theithio Awstraliaidd The Ten Tenors, gan fynd ar nifer o deithiau cenedlaethol a byd-eang. Mae’n ymddangos yn eu halbwm diweddaraf o’r enw Wish You Were Here (Sony Music Awstralia).

Mae’i hoff gynyrchiadau’n cynnwys: cyngerdd ar daith Festival of Broadway - An evening with Stephen Schwartz; Beauty and The Beast Disney (Le Fou) yn Sŵ Melbourne; Cynhyrchiad Canolfan Gelfyddydau Gold Coast o Miss Saigon (Y Peiriannydd) a Pacific Overtures Stephen Sondheim (Kayama) yr enillodd Wobr Greenroom amdano am yr actor cynorthwyol gorau. 

Yn fwyaf diweddar, perfformiodd Adrian am y tro cyntaf gyda Chwmni Theatr Sydney ym Muriel’s Wedding, a Simon Philips yn cyfarwyddo ac roedd yn rownd derfynol cystadleuaeth cymrodoriaeth opera Gwobrau Acclaim ac yn y rownd gyn-derfynol ar gyfer y Grant Opera Almeinig-Awstraliaidd. 

Rachael Marsh

Mae Rachael Marsh yn soprano ysgafn lawn o Ogledd Cymru. Mae hi ar flwyddyn gyntaf ei gradd meistr a bellach yn astudio o dan Dennis O’Neill, Cyn hyn bu’n astudio dan y soprano Anne Williams-King. Yn ddiweddar canodd Rachael brif ran Suor Angelica gyda North Wales Opera Studio yn Neuadd St George, Lerpwl. Yn ychwanegol, cyflenwodd ran Musetta ar gyfer Opera Flat Pack, Ellesmere Port. Cafodd brofiadau anhygoel wrth berfformio yng Ngŵyl Gerddorol Ripon gyda Chôr Meibion y Rhos; cyngherddau yn gweithio ar y cyd â Cherddorfa Symffoni Wrecsam a chyngherddau yn gweithio gyda Cherddorfa’r Amwythig yng Nghadeirlan yr Amwythig. Mae Rachael yn edrych ymlaen at gyflenwi rhan yr Iarlles gydag Opera Canolbarth Cymru yn 2020.

Bu Rachael hefyd yn ail unwaith yng nghystadleuaeth Llais y Dyfodol Eisteddfod Ryngwladol Llangollen 2018. 

Roedd hi’n aelod brwd o North Wales Opera Studio am 4 blynedd lle gweithiodd gydag Anne Williams King, Deborah Lea a Marco Belluzzi i lwyfannu cyfuniad o olygfeydd ac ariâu operatig. Roedd hyn yn cynnwys cyngerdd lwyddiannus dros ben ‘A Night at the Opera’ gyda Cherddorfa Symffoni Wrecsam.

Mae repertoire Rachael yn ymestyn o Mozart (yr iarlles, Donna Anna, Donna Elvira) i Puccini (Mimì, Musetta, Suor Angelica, Manon Lescaut) ac yn cynnwys repertoire Verdi (Desdemona o Othello, Violetta o Traviata a rhagor).

Mae hi hefyd wedi canu amrywiaeth o Oratorios gan gynnwys Vesperes Mozart a Gloria Vivaldi gyda Chôr Glyndŵr. 

Cymerodd Rachael hefyd ran mewn dosbarthiadau meistr gyda Kim Begley, Liz Collier, Janet Haney a Barry Banks. Roedd hi wrth ei bodd yn dechrau ar ei gradd meistr ac yn gweithio ar y cyd â chydweithwyr rhagorol a gweithwyr proffesiynol anhygoel. 

Stephanie Smith

Astudiodd y Soprano o Gymru Stephanie Smith yng Ngholeg Brenhinol Cerddoriaeth Gogledd Lloegr  o dan gyfarwyddyd Mary Plazas a graddiodd gyda gradd BMus(Anrh) mewn Astudiaethau Lleisiol ac Opera. Parhaodd ei hastudiaethau ar lefel ôl-raddedig yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda Gail Pearson a threuliodd ei hail flwyddyn yn yr Hochschule für Musik und Theater yn Leipzig, yr Almaen, yn rhan o Raglen Gyfnewid Erasmus. Bellach mae Stephanie’n parhau gyda’i hastudiaethau yn Academi Llais Ryngwladol Cymru gyda Dennis O'Neill CBE.  

Mae’i rolau’n cynnwys cyflenwi rhan Giannetta L’elisir d’amore (Opera Woodhouse), Kate Pinkerton Madame Butterfly, Llanc o Fugail yn Tosca, ac mae wedi cyflenwi a pherfformio rhan Morwyn Flora yn La Traviata, Barbarina ym Mhriodas Figaro (Opera Heritage) a Jay yn The Cunning Little Vixen, gan gyflenwi rhan Dog yn The Cunning Little Vixen (Co-Opera Co). Yn ystod ei chyfnod yn RNCM, perfformiodd Stephanie Miss Pinkerton yn Old Maid and the Thief a Susanna yn Le Nozze di Figaro yng Ngolygfeydd Opera RNCM ac yn RWCMD Y Gŵyn yn The Fairy Queen ac 2il Wrach Macbeth. 

Yn aml gwelir Stephanie ar lwyfannau cyngherddau, ac mae wedi bod yn unawdydd mewn nifer o Oratorios gan gynnwys:  Requiem Mozart (Gŵyl Gelfyddydau Dinbych y Pysgod), Requiem Rutter (Cadeirlan Tyddewi) a Stabat Mater Haydn (Cadeirlan Tyddewi). Yn ddiweddar gwnaeth ei Datganiad cyntaf yng Nghyfres Cyngherddau Rhyngwladol Leeds gan berfformio datganiad o waith cyfansoddwyr benywaidd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Menywod.

Eleni cafodd hi’r fraint o ganu yng Nghorws Tosca yng Ngŵyl Abu Dhabi ar y cyd â chast Tosca’r Tŷ Opera Brenhinol gan gynnwys Syr Bryn Terfel. Mae Stephanie yn edrych ymlaen at ei pherfformiad cyntaf gyda Chwmni Opera Canolbarth Cymru yn eu taith wanwyn o Briodas Figaro yn rhan Barbarina, pan fydd yn teithio ledled Cymru.

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk