Casgliad newydd o draethodau wedi’u cyhoeddi gan Wasg Canolfan Sophia mewn partneriaeth â’r Drindod Dewi Sant


06.10.2020

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddatgan fod casgliad newydd o draethodau wedi’i gyhoeddi dan y teitl The Harmony Debates: Exploring a practical philosophy for a sustainable future. Mae’r llyfr wedi’i gyhoeddi gan Wasg Canolfan Sophia mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r Ymddiriedolaeth Bwyd Cynaliadwy.

The University of Wales Trinity Saint David is proud to announce the publication of a new collection of essays The Harmony Debates: Exploring a practical philosophy for a sustainable future. The book is published by the Sophia Centre Press in partnership with the Wales Trinity Saint David and the Sustainable Food Trust.

Ysgrifennwyd y rhagair gan Noddwr y Brifysgol, Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru.

The Harmony Debates

Mewn 43 o benodau gan 47 awdur o gefndiroedd amrywiol, yn cynnwys John Sauven, pennaeth Greenpeace UK, y gwyddonydd Rupert Sheldrake, y Fonesig Ellen MacArthur, a’r cyfansoddwr John Eliot Gardiner,  mae’r llyfr yn archwilio’r cysyniad o Gytgord, y syniad clasurol a thraddodiadol bod popeth yn gysylltiedig ac yn bodoli’n ddelfrydol mewn cyflwr o gydbwysedd. Ar Agenda Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig 2030 ymddengys y gair cytgord ddim llai na thair gwaith fel un o ddeilliannau datblygu cynaliadwy.

Mae’r antholeg hon yn dwyn ynghyd nifer o arbenigwyr, academyddion ac ymarferwyr rhyngddisgyblaethol, o fyd amaeth, y celfyddydau, busnes a gweithredu amgylcheddol a chymunedol, i archwilio beth mae Cytgord yn ei olygu a sut y gallwn ei ddefnyddio. Sut mae cynnal busnes, addysgu plant, diogelu’r amgylchedd, datrys anghydfod a hyrwyddo iechyd a llesiant, mewn byd lle mae popeth yn eu hanfod wedi’u cysylltu?

Meddai Nicholas Campion, Cyfarwyddwr Athrofa Cytgord y Brifysgol

’Yn sylfaenol i bob gwleidyddiaeth Werdd ac ecolegol y mae’r syniad o gydgysylltiad pob peth - a'r holl systemau byw. ‘Rydym ni i gyd yn byw ar un blaned. Ac rydym yn rhannu ei hadnoddau, ei dŵr, ei thir a’i  haer. Mae ceryntau yn y cefnforoedd a’r atmosffer yn teithio’r Ddaear, weithiau mewn ychydig ddyddiau.  Fel yr ydym wedi darganfod i’n cost, nid yw newid yn yr hinsawdd, gollyngiadau niwclear a firysau pandemig yn parchu ffiniau cenedlaethol, dosbarthiadau cymdeithasol, neu raniadau ethnig. I ddatrys y problemau hyn mae angen atebion arnom sy’n cydnabod cymhlethdod, yn cydnabod cydgysylltiad pob peth, a pharchu cyfiawnder cymdeithasol’.

Nodyn i'r Golygydd

ADOLYGWYR: i gael naill ai proflen PDF heb ei gywiro cyn cyhoeddi NEU gopi caled (nodwch pa un) cysylltwch â Kathleen White intheworkscoaching@gmail.com

Byddwn yn cynnal digwyddiad i lansio’r llyfr drwy Zoom am 6pm ddydd Iau 22 Hydref – i gofrestru:  http://www.harmonyinitiative.net/event-harmony-debates-22-oct-2020.php

I gael unrhyw wybodaeth arall ac ar gyfer  Gwasg Canolfan Sophia cysylltwch â Nicholas Campion, n.campion@uwtsd.ac.uk

Ar gyfer Gwasg Canolfan Sophia cysylltwch â Nicholas Campion, n.campion@uwtsd.ac.uk

Ar gyfer Athrofa Cytgord ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gweler https://www.uwtsd.ac.uk/harmony-institute/

Nicholas Campion (gol.), The Harmony Debates: Exploring a practical philosophy for a sustainable future (Llambed: Gwasg Canolfan Sophia, 2020), clawr papur, 600 tt, ISBN-978-1-967767-22-7

Cyhoeddir: 22 Hydref 2020

£25   $30  35 Eur