Cefnogi Ceiswyr Lloches Abertawe – noson i godi arian


29.06.2020

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi digwyddiad codi arian Cefnogi Ceiswyr Lloches Abertawe (SASS) nos Sadwrn 18 Gorffennaf. Mae’r digwyddiad ar-lein wedi’i drefnu gan Julie James, Aelod o’r Senedd, ac mae’n rhan o gyfres o ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth ac arian i’r elusen.

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is supporting the Swansea Asylum Seekers Support (SASS) fundraiser on Saturday, July 18.

Mae cinio elusennol a drefnwyd yn flaenorol wedi’i ganslo oherwydd coronafeirws, felly mae’r tîm wedi trefnu arwerthiant ar-lein ar Zoom a gyflwynir gan Kevin Johns, MBE, Cymrawd Anrhydeddus yn y Drindod Dewi Sant a’r Athro Ymarfer yng Ngholeg Celf Abertawe, Mal Pope, i gefnogi’r elusen yn lle’r cinio.

Mae Abertawe wedi bod yn Ddinas Lloches er 20 mlynedd ac mae gan y Drindod Dewi Sant hanes hir o weithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Ar hyn o bryd mae’n ymgeisio am statws Prifysgol Lloches a fydd yn galluogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches i gael mynediad at addysg a chymorth rhad ac am ddim yn ystod eu hastudiaethau.

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi cefnogi digwyddiadau blaenorol i helpu i godi arian i SASS. Mae’r elusen yn helpu ceiswyr lloches yn Abertawe drwy gynnig sesiynau galw heibio a mynediad at gymorth.

Meddai Julie James: “Mae’r Drindod Dewi Sant wedi bod mor gefnogol i f’elusen eleni. Maen nhw wedi bod yn rhan o flwyddyn wahanol iawn ond drwy adegau anodd maen nhw wedi ymrwymo i helpu Cefnogi Ceiswyr Lloches Abertawe (SASS). Yn ystod y cyfyngiadau symud rydym wedi gweld unwaith eto bŵer dod â phobl at ei gilydd mewn argyfwng. Mae SASS ac elusennau lleol eraill yn gwneud gwaith anhygoel i helpu i integreiddio ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn Abertawe. Meddyliwch am unrhyw wlad sydd yn y newyddion oherwydd rhyfel, erledigaeth ac anrhefn. Mae goroeswyr yma yn Abertawe. Maen nhw’n gymuned o bobl Abertawe, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Maen nhw’n eu croesawu. Er bron i 20 mlynedd, mae SASS wedi helpu pobl sydd wedi’u dadwreiddio i ddod o hyd i loches, heddwch ac i gychwyn ar fywyd newydd yn Abertawe. Mae’r angen yn dal i gynyddu, yn enwedig nawr mewn cyfnod mor rhyfedd ac anodd.

“Wrth inni fynd drwy newidiadau enfawr yn ein cymunedau yma yng Nghymru, mae’r gwirfoddolwyr hyn yn dal i fod ma’s yno yn gwneud cymaint â phosibl i sicrhau na fydd neb yn mynd heb y cymorth sydd ei angen arnyn nhw. Mae angen ein help a’n cymorth ar y teuluoedd hyn o hyd. Er ein bod ni’n gweithio mewn amgylchedd gwahanol, byddaf i ynghyd â’r Drindod Dewi Sant yn dal i dynnu sylw at y gwaith hanfodol maen nhw’n ei wneud yn ein dinas wych.”

Cynhelir yr arwerthiant ar-lein am 7:30pm – 9:30pm nos Sadwrn 18 Gorffennaf.

Gallwch brynu tocyn £5 (neu gyfrannu) ar gyfer yr arwerthiant:

https://eventbrite.co.uk/e/julie-james-fundraiser-for-sass-with-kev-john-mal-pope-tickets-111146875296

Os oes gennych chi neu’ch busnes wobr i’r arwerthiant neu raffl yr hoffech ei chyfrannu, anfonwch e-bost at sandra.richards@senedd.wales

I weld gwobrau diweddaraf yr arwerthiant, ewch i:

https://swanseawest.wales/