'Complete University Guide' yn gosod y Drindod Dewi Sant yn 12fed yn y DU ar gyfer ‘Boddhad Myfyrwyr’


09.06.2020

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dringo tabl cynghrair y Complete University Guide 2021 (CUG) am y bumed flwyddyn yn olynol, gan ddringo 11 safle eleni.

CUG 2021 Student Satisfaction Cym

Unwaith eto, mae canlyniadau'r tabl cynghrair hwn yn galonogol iawn mewn perthynas â 'boddhad myfyrwyr' ac mae'r Brifysgol yn arbennig o falch o'i safle yn y categori hwn. Mae'r Complete University Guide yn cynnwys 130 o sefydliadau ledled y DU ac mae'n seiliedig ar ddeg mesur gan gynnwys 'Boddhad Myfyrwyr', 'Cymhareb Myfyrwyr a Staff'; 'Rhagolygon Graddedig' a ​​'Cwblhau a Gwario ar Gyfleusterau Myfyrwyr'.

Ar lefel pwnc, mae Celf a Dylunio yn gyntaf yng Nghymru ac yn 8fed yn y DU yn gyffredinol, cynnydd o 13 lle. Dywedodd Barry Liles, OBE, Pennaeth Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru:

“Mae ein darpariaeth Celf a Dylunio ar draws y brifysgol yn canolbwyntio ar ddarparu'r profiad gorau i'n myfyrwyr. Mae'r staff yn angerddol am addysgu a darparu profiad cefnogol i bob myfyriwr ar draws ein cyrsiau celf a dylunio. Rydym yn falch iawn bod hyn wedi cael ei gydnabod gan y Complete University Guide.”

CUG 2021 Student Satisfaction Art and Design Cym

Mae canlyniadau nodedig eraill ar lefel pwnc yn cynnwys:

  • 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig.
  • 2il yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Peirianneg Fecanyddol.
  • 11eg yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Cyfrifiadureg.
  • 12fed (cydradd) yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Gwyddor Chwaraeon.
  • 12fed (cydradd) yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol.
  • 14eg (cydradd) yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Astudiaethau Busnes a Rheolaeth.
  • 1af yng Nghymru a 18fed yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth.
  • 1af yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn Anthropoleg.

Dywedodd Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol ar gyfer Profiad Academaidd:

“Mae Prifysgol Cymru y Drindod Saint David yn croesawu’r newyddion ein bod wedi codi 11 safle yn gyffredinol ac yn 12fed ar draws y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr. Mae ein pwyslais cryf ar ddysgu wedi'i bersonoli, dosbarthiadau bach, cefnogaeth i fyfyrwyr a chydweithio â'n myfyrwyr mewn partneriaeth agos wedi bod yn hanfodol i gyflawni'r canlyniadau hyn. "

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663