Cyn-fyfyriwr yn lansio ‘Scrubs for Wales’ i helpu gweithwyr llinell flaen


21.04.2020

Mae Jo Ashburner, a raddiodd mewn Dylunio Patrwm Arwyneb o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ac sy’n rhedeg cwmni Red Dragon Manufacturing Flagmakers, wedi lansio ymgyrch newydd i godi arian er mwyn cynhyrchu a chyflenwi scrubs o ansawdd uchel i weithwyr llinell flaen a’r GIG.

Jo Ashburner, a Surface Pattern Design graduate from University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) and founder of Red Dragon Manufacturing Flagmakers, has launched a new campaign to fund the production and supply of scrubs for frontline workers in the NHS.

Busnes cenhadaeth gymdeithasol yw Red Dragon Flagmakers yng Nghlydach sy’n arbenigo mewn cynhyrchu baneri pwrpasol ar gyfer ffilmiau, teledu, gwyliau, cestyll, cynghorau yn y DU ac yn fyd-eang. Mae eu baneri i’w gweld yn ffilm Downton Abbey, cyfres Netflix The Crown, Sex Education, ffilm Les Miserables, a Vanity Fair, Endeavour a mwy ar y teledu. Mae Jo yn entrepreneur cymdeithasol llwyddiannus ac yn dychwelyd yn aml i’r Drindod Dewi Sant i siarad gyda myfyrwyr presennol a’u hysbrydoli i sefydlu eu busnesau eu hunain.

Fel yn achos llawer o fusnesau bach eraill, mae pandemig Covid19 wedi effeithio’n negyddol ar archebion Red Dragon Flagmakers sydd yn ei dro wedi sbarduno’r tîm i edrych ar ffyrdd i arallgyfeirio eu galluoedd cynhyrchu yn ystod y misoedd heriol hyn. Mae Jo a’i thîm wedi creu cyswllt gyda chadwyni cyflenwi Llywodraeth Cymru i gynhyrchu nwyddau tecstil i weithwyr y GIG, Cynghorau a gofal cartref. I helpu i dalu costau’r deunyddiau a danfon, maen nhw wedi lansio Scrubs for Wales drwy ymgyrch Go Fund Me. Mae’r holl arian a godir yn mynd yn syth at gost cynhyrchu ac anfon yr eitemau hanfodol hyn i ble mae eu hangen fwyaf.

Dywed Jo Ashburner: "Rydym ni’n gwneud popeth a allwn ni i wneud yn siŵr fod ein staff yn derbyn incwm a rhywbeth i fyw arno. Mae llawer yn dod o gefndiroedd sydd wedi’u hymyleiddio ac yn gweithio ar hyn o bryd ar gyfuniad o oriau cyflogedig a gwirfoddol mewn ymdrech gydunol i gael cynifer o scrubs ag sy’n bosib i ble mae eu hangen fwyaf. Rydym ni’n angerddol ynglŷn â chefnogi ein staff a’r hyn rydym ni’n ei wneud – mae hyn yn ffordd y gallwn arallgyfeirio a defnyddio ein busnes i gyflawni gwaith da. Ond mae angen cymorth ariannol i alluogi hyn."

Dywed Kathryn Penaluna, Rheolwr Menter y Drindod Dewi Sant: "Mae Jo yn enghraifft o’r ffordd mae cyn-fyfyriwr wedi chwistrellu menter a meddwl entrepreneuraidd i mewn i bopeth mae’n ei wneud. Nid yn unig mae hi wedi adeiladu busnes llwyddiannus, ond mae hi hefyd wedi creu un gyda chenhadaeth gymdeithasol wych. Rydym ni’n hynod o falch o’r hyn mae wedi’i gyflawni, ac fe wn fod ein myfyrwyr presennol yn ei hedmygu ac yn dysgu o’i phrofiadau hi. Rydym ni’n lwcus i gael busnes mor llwyddiannus yn Abertawe ac mae’n bwysig ein bod i gyd yn ei gefnogi."

I roi i’r achos pwysig hwn, cliciwch yma: 

https://www.gofundme.com/f/scrubsforwales

Ceir rhagor o wybodaeth am Red Dragon Flagmakers yma: https://www.reddragonflagmakers.co.uk/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies/Lucy Beddall

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk