Darlith a Gwobrau Blynyddol Gŵyl Dewi


26.02.2021

Mae Darlith a Gwobrau Blynyddol Coleg Celf Abertawe yn un o brif ddigwyddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Poster for St David's Day lecture with Huw Rees

Eleni, y cyflwynydd a’r cynhyrchydd adnabyddus Huw Rees yw’r gwr gwadd a bydd yn traddodi’r ddarlith rhithiol a gynhelir ddydd Llun 1 Mawrth am 4 yp. Fe fydd Huw yn rhannu ei brofiadau a’i yrfa o fewn y byd teledu yng Nghymru.

Dywed Huw, “Mae cael gwahoddiad i rannu profiadau fy mywyd proffesiynol a phersonol ar ddydd Gŵyl Dewi yn fraint.  Mae’r gallu i siarad Cymraeg a bod wrth fy modd yn y byd creadigol wedi rhedeg naill ochr i’w gilydd ac yn rhan allweddol o’m gyrfa.

Dywed y darlithydd a’r artist Gwenllian Beynon, sy’n gyfrifol am ddarpariaeth Cymraeg Coleg Celf Abertawe: ‘Mae’n wych bod Huw Rees yn annerch ein cynulleidfa rithiol ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni. Mae Huw mor brofiadol yn y byd celfyddydol ac ar y teledu. Mae hefyd yn gefnogol tu hwnt i fyfyrwyr ac i raddedigion creadigol ifanc sydd yn dechrau allan ar eu gyrfa ac yn sicr mae’n un o fawrion Cymru.”

“Mae’n bwysig iawn cynnal y math yma o ddigwyddiad a nodi Dydd Gŵyl Dewi gan ei fod yn ddathliad sydd mor bwysig i ni yng Nghymru. Mae Gŵyl Dewi yn ddathliad arbennig ac rydym yn trefnu darlith flynyddol gyda’r pwyslais ar yr elfen gelfyddydol - rhywbeth sy’n weledol neu’n gweddu i’n meysydd ni - ac mae’n wych felly, cael croesawu Huw i gyflwyno’r ddarlith”.

Ychwanegodd Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd y Celfyddydau a’r Cyfryngau yn y Brifysgol:  “Rydym yn falch iawn bod Huw Rees yn traddodi Darlith Flynyddol Dydd Gwyl Dewi a bydd yn cyflwyno’r gwobrau blynyddol.  Mae gan Huw ddegawdau o brofiad yn gweithio o fewn y byd ffasiwn a’r cyfryngau.  Mae’n cael ei adnabod wrth gwrs fel Huw Fash sef wyneb ffasiwn S4C a does dim nad yw’n gwybod am y diwydiant!”.

Mae’r gwobrau Celf a Dylunio bellach yn rhan bwysig o ddathliadau Gŵyl Dewi’r Brifysgol ac yn gyfle gwych i ddathlu cyflawniadau’r rheiny sydd yn astudio neu’n dysgu o fewn y Coleg Celf gan nodi’u hymrwymiad i’r iaith Gymraeg neu ddiwylliant Cymru.  Yn ystod y digwyddiad fe fydd gwobrau yn cael eu cyflwyno i myfyrwyr a staff fel rhan o’r dathliadau.

Mae’r cyswllt i wylio’r Ddarlith a’r Gwobrau ar gael ar wefan Pethau Bychain y Brifysgol.