Darlithydd Athroniaeth o’r Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi papur mewn llyfr newydd


27.04.2020

Mae Dr Rebekah Humphreys, darlithydd Athroniaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael papur wedi’i gyhoeddi mewn llyfr newydd o’r enw Climate Change Ethics and the Non-Human World

Dr Rebekah Humphreys, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae’r llyfr, a gyhoeddwyd gan Routledge, yn archwilio o wahanol safbwyntiau pwysigrwydd moesol aelodau’r gymuned fiotig nad sy’n fodau dynol, a phaham nad ydynt yn ymddangos mewn llenyddiaeth ar foeseg sy’n ymwneud â’r hinsawdd.

Drwy gynnwys gwahanol safbwyntiau gan ysgolheigion blaenllaw a datblygol meysydd moeseg amgylcheddol, daearyddiaeth, astudiaethau crefyddol, ecoleg gadwraethol ac astudiaethau amgylcheddol, mae’r y llyfr hwn yn cynnig deunydd darllen gwerthfawr i fyfyrwyr ac ysgolheigion sy’n astudio’r meysydd hyn. 

Mae Climate Change Ethics and the Non-Human World yn gyfrol amlddisgyblaethol gan ysgolheigion rhyngwladol sy’n cyflwyno gwaith newydd ar ymagweddau at foeseg sy’n ymwneud â’r hinsawdd sydd ddim yn canolbwyntio ar fodau dynol. Wedi’i hysgrifennu mewn arddull sy’n hawdd ei ddarllen, mae’r testun yn ymgorffori persbectifau sy’n canolbwyntio ar foeseg sy’n ymwneud â’r hinsawdd o safbwynt ymdeimladoldeb, pethau byw a’r amgylchedd. 

Mae papur Dr Humphreys - Suffering, Sentientism and Sustainability: An Analysis of a Non-Anthropocentric Moral Framework for Climate Ethics yn un o benodau’r llyfr, a thrwy ddefnyddio’r ymchwil gwyddonol diweddaraf ar effeithiau newid yn yr hinsawdd, mae’n archwilio gwahanol fframweithiau moesegol ar gyfer negodi newid yn yr hinsawdd, gan ystyried urddas a diddordebau pethau byw, pe baent yn fodau dynol neu beidio, gan gynnwys y rhai presennol a’r rhai sydd i ddod.

“Mae’r llyfr cyfan yn gyfrol amlddisgyblaethol gan ysgolheigion rhyngwladol sy’n cyflwyno gwaith newydd ar ymatebion sydd ddim yn ddyn-ganolog i newid yn yr hinsawdd.” medd Dr Humphreys. 

“Rwyf innau’n archwilio amrywiaeth o ymagweddau, gan ddadlau dros foeseg egalitaraidd sy’n canolbwyntio ar bethau byw ac sy’n ystyried bod gan unigolion werth, pa beth bynnag yw eu rhywogaeth. Mae’r ffaith bod y llyfr pwysig hwn wedi’i gyhoeddi o’r diwedd yn newyddion gwych.”   

'Climate Change Ethics and the Non-Human World' book cover

Mae Dr Rebekah Humphreys yn darlithio mewn Athroniaeth ar gampws Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb iddi yn cynnwys moeseg normadol a chymhwysol, yn enwedig moeseg amgylcheddol, moeseg anifeiliaid a biofoeseg, yn ogystal ag athroniaeth foesol yn gyffredinol.  

Mae gan Rebekah hefyd ddiddordebau addysgu mewn meysydd ychwanegol, gan gynnwys athroniaeth Groeg yr henfyd, epistemoleg a dirfodaeth.

Golygwyd Climate Change Ethics and the Non-Human World gan Brian G. Henning, sy’n athro athroniaeth ac astudiaethau amgylcheddol ym Mhrifysgol Gonzaga, a Zack Walsh, Cydymaith Ymchwil yn yr Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) ym Mhotsdam, Yr Almaen.  Cyhoeddwyd y llyfr gan Routledge. 

Am wybodaeth bellach am Climate Change Ethics and the Non-Human World, ewch i: 

https://www.routledge.com/Climate-Change-Ethics-and-the-Non-Human-World/Henning-Walsh/p/book/9780367406103  

Am wybodaeth am y cyrsiau Athroniaeth a gynigir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/ba-philosophy/  

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk