Dathlu llwyddiant ym 5ed Confocasiwn Malaya-Cymru


04.02.2020

Ym mis Rhagfyr 2019, dathlodd Prifysgol Ryngwladol Malaya-Cymru (IUMW) ei 5ed Confocasiwn i ddathlu cyraeddiadau ei myfyrwyr sy’n graddio gyda dyfarniadau israddedig ac ôl-raddedig.

Celebrating success at the 5th Malaya-Wales Convocation

Mae IUMW yn brifysgol newydd a sefydlwyd yn 2013 yn Kuala Lumpur yn brosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Malaya a Phrifysgol Cymru, dwy brifysgol genedlaethol yn dod at ei gilydd i ehangu cyfleoedd i fyfyrwyr ym Malaysia a llefydd eraill gyrchu addysg uwch ryngwladol.

Mynychwyd y 5ed Confocasiwn gan yr Athro Medwin Hughes a’r Athro Simon Haslett, sy’n Is Ganghellor a Phro Is-ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi) yn eu tro, o Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Eu gwestywr caredig oedd Mr Tay Kay Luan, Is-Ganghellor yr IUWM, a’i gydweithwyr.

Dywed yr Athro Haslett ei fod “yn fraint i gymryd rhan ym 5ed Confocasiwn IUMW i gynrychioli Cymru wrth ddathlu llwyddiant graddedigion gyda’u teuluoedd, cyfeillion a thiwtoriaid, ac mae’n foddhaus iawn gweld IUMW yn parhau i ddatblygu i gynnig profiadau trawsnewidiol i fyfyrwyr o Falaysia a gwledydd eraill”.

Caiff myfyrwyr IUMW hefyd gyfle i ymweld â Chymru, tra byddant yn astudio eu rhaglenni, i ymgymryd â chyfnod o astudio dramor ar gampws Y Drindod Dewi Sant, sydd wedi profi’n boblogaidd, gyda tua 30 o fyfyrwyr yn ymweld â Chymru bob semester.

Celebrating success at the 5th Malaya-Wales Convocation

Nodyn i'r Golygydd

Llun 1: Yr Athrawon Medwin Hughes a Simon Haslett yn cael eu croesawu gan Mr Tay Kay Luan yn y 5ed Confocasiwn IUMW yn Kuala Lumpur ym mis Rhagfyr 2019.

Llun 2: Yr Athrawon Medwin Hughes a Simon Haslett  yn ymdeithio ym 5ed Confocasiwn IUMW yn Kuala Lumpur ym mis Rhagfyr 2019.

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk