Dau gydweithiwr o’r DVLA yn ennill anrhydedd dosbarth cyntaf gan y Drindod Dewi Sant


22.07.2020

Mae dau gydweithiwr o’r DVLA wedi graddio ag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cyfrifiadura Cymhwysol gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Two colleagues from the DVLA have graduated with first class honours in Applied Computing from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Mae Robert James a Kevin Moses wedi ennill graddau BSc mewn Cyfrifiadura Cymhwysol ar ôl astudio’n rhan amser yn y brifysgol.  Hefyd dyfarnwyd y Wobr am yr Ymchwil Gorau i Robert gan y brifysgol am ei waith yn dylunio rhyngwyneb defnyddwyr sengl a phrofiad defnyddwyr modern i staff yn y DVLA.

Meddai Dr Nik Whitehead, Athro Cysylltiol yn yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol: “Ymgymerodd Rob â phrosiect ffantastig a oedd yn berthnasol iawn i’w weithle gan ei ganiatáu i arddangos ei sgiliau nid yn unig i ni yma yn y brifysgol ond hefyd i’w gyflogwyr.”

Dywedodd Robert ei fod wedi gallu defnyddio’i ddysgu o fudd yn ei swydd.

“Mae pobl yn dweud ei bod hi siŵr o fod yn anodd astudio a gweithio ond ar wahân i wneud f’aseiniadau gyda’r nos ac ar y penwythnos, mae wedi bod yn amhrisiadwy dod â’m dysgu yn ôl i mewn i’r gwaith a’i gymhwyso i’m swydd arferol,” ychwanegodd.

“Mae’r DVLA wedi rhoi llawer o gefnogaeth i ni ar hyd yr amser – o gydweithwyr yn cefnogi ein dysgu hyd at gael amser i adolygu am arholiadau a’u sefyll.

“Rwyf i ar ben fy nigon fy mod wedi ennill y wobr ymchwil.  Mae cael hon ar ben llwyddo yn fy ngradd yn ffantastig.”

Dywedodd Kevin fod ei astudiaethau wedi bod o fudd mawr i’w swydd.

“Mae’n wych cael y cymhwyster i fy hun, ond y gallu i gymhwyso’r hyn rwyf wedi’i ddysgu mewn sefyllfa go iawn sydd wedi fy helpu yn fy rôl gyfredol a bydd yn parhau i wneud hynny,” ychwanegodd.  “Mae’n teimlo’n hollol wych cael dosbarth cyntaf.  Mae gweld y wobr honno ar y diwedd yn deimlad gwych.”

Mae’r Cyfarwyddwr Cwrs Beverley Holland yn falch dros ben o gyflawniadau’r ddau fyfyriwr.  

“Mae’u marciau wedi bod yn hynod o uchel yn gyson ymhob modwl o’u hastudiaethau,” meddai.  “Maen nhw wedi adlewyrchu eu holl ddysgu yn ôl i’r gweithle ac wedi dod â rhai o’r pethau newydd sy’n digwydd yn y DVLA yn ôl i’n hadran ni, felly roedd traffig dwyffordd ardderchog.  Pan wnaethon nhw eu prosiect blwyddyn olaf, fe greon nhw rapport rhagorol â’u goruchwylwyr prosiect ac roedden nhw’n gallu dod â’u gweithle i mewn i’w prosiect.  Rydym ni fel tîm wrth ein boddau eu bod wedi gorffen â graddau dosbarth cyntaf. Nid oeddem ni’n disgwyl llai am eu bod yn ddysgwyr rhagorol a aeth ati i ymgymryd ag astudio’n rhan amser a’i fwynhau.  Gan mai nhw oedd y cyntaf o lawer o fyfyrwyr bellach o’r DVLA mae’n ardderchog eu gweld nhw’n cyflawni graddau mor rhagorol.”

Two colleagues from the DVLA have graduated with first class honours in Applied Computing from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk