Dau ysgolhaig o Brifysgol Cymru’n dathlu dwy daith Gymreig wahanol iawn


06.02.2020

Bydd dau o academyddion Prifysgol Cymru yn siarad am eu hymchwil mewn arddangosfa benwythnos yn dwyn y teitl “Siwrne Gymreig” sydd i’w chynnal  yn y Pwerdy, Pont Tyweli, Sir Gaerfyrddin. Cyflwynir y sgyrsiau brynhawn Sul 9 Chwefror 2020.

Generic Image of Welsh coast for Simon Haslett talk

Bydd Dr Mary-Ann Constantine, sydd yn ddarllenydd yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, a’r Athro Simon Haslett, Pro Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi) ac Athro Daearyddiaeth Ffisegol ym Mhrifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn sôn am ddau bwnc sy’n ymwneud â thema arfordir Cymru.

Teitl sgwrs Dr Constantine yw ‘Shipwrecked monkeys and curious travellers: cotton and copper on the Welsh coast’:

Beth sy’n cysylltu llongddrylliad ger Aberystwyth yn 1813 â ffynnon fyrlymus Gwenffrewi yn Nhreffynnon? Edeifion cotwm, gwifren gopr, ac anturiaethau dau ddyn, arlunydd ac awdur, a oedd â chynlluniau i hwylio holl arfordir Prydain Fawr. Ond roedd Cymru’r cyfnod Rhamantaidd hefyd yn Gymru Ddiwydiannol, ac mae hanes difyr Ayton a Daniell o'u 'Mordaith’ (gan ddilyn yn fras y Llwybr Arfordirol modern) yn cydblethu â hanesion teithio eraill, mwy annifyr.

Mae sgwrs yr Athro Haslett yn dwyn y teitl ‘A geological journey along the south Ceredigion coast’:

Wedi’i dal yn y creigiau ar hyd arfordir de Ceredigion y mae taith ryfeddol trwy amser pan oedd yr hyn sydd bellach yn Gymru yn gorwedd yn hemisffer y de, a chyn i unrhyw blanhigion neu anifeiliaid esblygu i fyw ar y tir. Mae'r daith yn symud ar hyd clogwyni o gerllaw Aberteifi ac yna i'r gogledd i Geinewydd, lle mae'r creigiau'n datgelu cliwiau am newid hinsawdd hynafol ac oesoedd iâ, tirlithriadau tanfor, ac efallai ambell tsunami!

Mae manylion pellach ar gael ar: Pwerdy-Powerhouse.