Defnyddir chwilod gan un o entrepreneuriaid YDDS i ennyn diddordeb pobl ifanc


18.05.2020

Gyda Covid-19 yn effeithio dros dro ar ei fusnes, mae Cameron Reardon wedi troi ei sylw at ddarparu offer addysgol ar gyfer ysgolion. Mae Cameron yn astudio am Radd Rheoli Busnes a Marchnata yn Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS). Yn ogystal â’i astudiaethau, mae wedi sefydlu ei fusnes ei hun – sef Bug Box.

With Covid-19 temporarily impacting his business, Cameron Reardon has turned his attention to providing educational tools for schools.

Wedi’i sefydlu yn 2017, mae Bug Box yn storfa entomoleg ar-lein sy’n mewnforio, bridio a gwerthu pryfed ecsotig, tarantwlaod, sgorpionau a miltroediaid ar draws y Deyrnas Unedig ac Ewrop gyfan. Prif gwsmeriaid y cwmni yw entomolegwyr amatur, ysgolion, sŵau a chanolfannau ymchwil gwyddonol.

Gyda dim ond ychydig o ysgolion ar agor yn yr ardal, mae’r deunyddiau hyn wedi cael eu derbyn yn dda, ac mae adborth athrawon a phobl ifanc yn gadarnhaol dros ben.

Mae Cameron wedi rhoi werth dros £180 o lyfrynnau addysgol sydd newydd gael eu cynhyrchu i’r ysgol gynradd Ysgol y Felin a leolir yn Llanelli. Mae’r llyfrau hyn wedi’u cynllunio o gwmpas cwricwlwm yr ysgol gynradd ac yn addysgu pynciau craidd megis Mathemateg, Gwyddoniaeth, Saesneg a Chelfyddyd.

Yn wreiddiol, astudiodd Cameron yng Ngholeg Sir Gâr lle cafodd ei ddewis i dderbyn cymorth gan fenter Llywodraeth Cymru, sef Syniad Mawr Cymru. Gyda’r cymorth hwn, sefydlodd Bug Box pan oedd dim ond yn 17 mlwydd oed. Yn 2019, enillodd gystadleuaeth entrepreneuriaeth, sef Bwrsari’r Goleudy a dyfarnwyd iddo Gymeradwyaeth Uchel yn y categorïau ‘Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn’ ac ‘Entrepreneur y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Busnes Bae Abertawe 2020.

Ers ymuno â’r Drindod Dewi Sant, mae wedi bod yn gweithio gyda’r Swyddog Menter Dylan Williams-Evans sydd wedi bod yn ei helpu i ddatblygu ei fusnes.

Meddai Cameron: “Ers cwrdd â Dylan yn y Brifysgol, rwyf wedi cael cymorth ymarferol i ddatblygu fy ngwefan a rhoi gwedd fwy proffesiynol iddi; mae hefyd wedi fy helpu i dargedu’r gynulleidfa gywir ar gyfer pob un o’m gwasanaethau. Mae’r cymorth wedi bod yn wych ac wedi fy helpu i ennill meintiau elw da yn fy musnes.”

Meddai Dylan: “Rwyf wedi mwynhau gweithio gyda Cameron yn fawr. Mae ei fusnes yn unigryw ac mae’n ysbrydoliaeth fawr i’n myfyrwyr eraill sy’n ystyried dechrau eu busnesau eu hunain. Rydym yn annog meddwl yn entrepreneuraidd ym mhob un o’n cyrsiau ac rydym yn cynnig cefnogaeth i helpu dechrau busnesau, neu yn achos Cameron, i helpu busnesau sydd eisoes yn bodoli i esblygu a thyfu.”

Os ydych yn fyfyriwr / fyfyrwraig yn YDDS neu yn un o’i graddedigion, ac rydych am dderbyn cymorth a chyngor ynglŷn â’ch syniad ar ddechrau eich busnes eich hun, anfonwch e-bost at Dylan.Williams-Evans@uwtsd.ac.uk or Kathryn.penaluna@uwtsd.ac.uk

Am ragor o wybodaeth am Bug Box, ewch i www.bugboxuk.co.uk