Dewis myfyriwr Celfyddyd Gain i fod yn rhan o arddangosfa ‘Artistiaid Ifainc Cymru’


12.01.2021

Mae Owain Sparnon, myfyriwr Celfyddyd Gain yn ei drydedd flwyddyn, wedi cael ei ddewis i fod yn rhan o arddangosfa ‘Artistiaid Ifainc Cymru’

Owain Sparnon, a third year Fine Art student, has been selected to be part of the 'Young Welsh Artists' exhibition

Arddangosfa flynyddol newydd yw Artistiaid Ifainc Cymru a sefydlwyd gan MOMA Machynlleth i gefnogi a hyrwyddo celf gyfoes yn ac o Gymru. Mae'r arddangosfa'n dathlu gwaith artistiaid dan 30 oed ac mae’r arddangosfa gyntaf wedi’i threfnu gan ddau guradur sy'n tyfu mewn amlygrwydd; Mari Elin Jones a Lloyd Roderick.  Mae’r gweithiau a arddangosir, gan gynnwys peintiadau, cerflunwaith, ffotograffiaeth, gosodwaith a ffilm, yn cynnig cipolwg ar amrywiaeth ymarfer cyfoes yng Nghymru.

Cafodd Owain ei ddewis i fod yn rhan o’r arddangosfa ar ôl i’r detholwyr weld ei waith mewn arddangosfa gelf yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.  Mae gwaith Owain yn ymateb i weithiau digidol a grëwyd ganddo dros yr haf. Mae’n parhau â’r syniad o ddod â rhywbeth nad yw’n gorfforol i fodolaeth. Mae’r darnau yn datgelu syniadau, meddyliau, cyfrinachau a phrofiadau ei isymwybod trwy liw, deunydd a marciau. Mae’n arbrofi gyda’r ffin rhwng paentiad a cherflun ac yn defnyddio siapau ac arwynebau anghyffredin.

Dywedodd Owain: “Mae’n fraint fawr cael bod yn rhan o’r digwyddiad hwn a chael arddangos fy ngwaith ochr yn ochr â naw artist mor ddawnus. Mae cael arddangos yn oriel MOMA, sydd mor adnabyddus ac uchel ei pharch, yn anrhydedd o’r mwyaf. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at yr arddangosfa - rwy’n siŵr y bydd yn un ddiddorol a chyffrous.” 

Mae dau gyn-fyfyriwr o Goleg Celf Abertawe hefyd yn rhan o’r arddangosfa – Abby Poulson, a raddiodd mewn Ffotograffiaeth yn 2020 a Tomos Sparnon, a raddiodd mewn Celfyddyd Gain yn 2018.

Nododd Gwenllian Beynon, Uwch-ddarlithydd Celf a chydlynydd y Gymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe:

“Rwyf yn hynod o falch i Weld bod Owain a’i frawd Tomos wedi eu dewis i arddangos yn yr arddangosfa yma ym Moma ym Machynlleth eleni. Mae’n wych i weld ein hartistiaid ifanc yn mentro ac yn cael llwyfan anhygoel i arddangos eu gwaith. Er gwaethaf y cyfnod presennol mae’r artistiaid ifainc hyn dal i fod wrthi yn creu a gweithio gan ffeindio ffyrdd i ddangos eu gwaith i’r byd. Yn ogystal â’r arddangosfa mae’r 10 artist ifanc yn y sioe yma wedi cael y cyfle i rannu eu gwaith ar Instagram.”

Ychwanegodd yr Athro Sue Williams o Goleg Celf Abertawe: “Mae Owain yn enghraifft wych o sut mae myfyriwr sy’n astudio Celf Gain yn gweithio - gydag uniondeb, angerdd ac ymrwymiad. Mae Owain yn sicr yn un o’ myfyrwyr hynny fydd ar flaen y gad yn y celfyddydau gweledol yng Nghymru yn y dyfodol ac rydym i gyd yn y Coleg Celf yn ei longyfarch yn fawr ar gael ei ddewis i gymryd rhan yn yr arddangosfa hon.”

Mae rhagor o wybodaeth am y prosiect ar wefan Artistiaid Ifainc Cymru

Gallwch hefyd weld gwaith yr artistiaid ifainc yma ac ar Instagram.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663