Ethol Dr Carlene Campbell o’r Drindod Dewi Sant yn Gadeirydd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg ar gyfer 2021


11.12.2020

Mae Dr Carlene Campbell o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy’n Uwch Ddarlithydd mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol, wedi’i hethol yn Gadeirydd Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) De-orllewin Cymru ar gyfer 2021, yr ail fenyw i ddal y swydd yn ei hanes.

 

The University of Wales Trinity Saint David's (UWTSD) Dr Carlene Campbell, a Senior Lecturer in Computer Networks, has been elected as the 2021 Chair of the Institute of Engineering and Technology (IET) Wales South West, the second female to hold the position during its history.

Nod yr IET yw ysbrydoli, llywio a dylanwadu ar y gymuned beirianneg fyd-eang i greu byd gwell, gan annog cydweithio a rhannu gwybodaeth ac arbenigedd sy’n helpu i wneud gwell synnwyr o’r byd er mwyn datrys yr heriau sy’n bwysig.  

Yn rhan o’i swydd newydd, bydd Dr Campbell yn cyflwyno darlith gyhoeddus ar y teitl, ‘Cybersecurity and the Internet of things (IoT), Protecting Organisation, Industry and Users on the Internet’ ar 21 Ionawr am 7pm.

Meddai Dr Campbell: “Rwy’n falch iawn i gael fy mhenodi’n gadeirydd newydd ar gyfer 2021. Fy nod yw defnyddio’r cyfle hwn i ddod o hyd i ffyrdd newydd i’r brifysgol archwilio, dysgu a thyfu trwy gydweithio â’r diwydiant i wella dyfodol technoleg ddigidol yng Nghymru.”

Dr Campbell yw Rheolwr Graddau Ymchwil Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn y Brifysgol ac mae’n gwasanaethu ar Bwyllgor Ymchwil a Phwyllgor Graddau Ymchwil y Brifysgol. Yn ddiweddar bu’n goruchwylio tri myfyriwr PhD llawn amser a gwblhaodd yn llwyddiannus.

Mae’n gyfrifol am gyflwyno modylau israddedig ac ôl-raddedig mewn Seiberddiogelwch, Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol, Rhwydweithiau Diwifr ac Efelychu, Seiberddiogelwch Uwch, Diogelu Data, Diogelu Rhwydweithiau, Dadansoddi Diogelwch, Technegau a Gweithdrefnau, Tueddiadau Datblygol a Thueddiadau’r Dyfodol. Mae hefyd yn goruchwylio prosiectau myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar eu blwyddyn olaf.

Mae Dr Campbell yn rhan o dîm sy’n paratoi dogfen ddilysu ar gyfer cyrsiau cyfredol a newydd ym maes Cyfrifiadura.

Mae ei hymchwil wedi cynhyrchu dros 20 o gyhoeddiadau mewn cylchgronau rhyngwladol a phapurau cynhadledd a adolygir gan gymheiriaid, ynghyd â phennod mewn llyfr, yn dwyn y teitl Wireless Sensor Networks: Current Status and Future Trends, a gyhoeddwyd gan CRC Press, a llyfr, Carlene Campbell a Kok-Keong Jonathan Loo,  A Multichannel Wireless Sensor Networks MAC Protocol, Lambert Academic Publishing, 2016.  Mae’r llyfr ar gael ar Amazon.

Mae’r bennod yn edrych ar yr haen Rheoli Cyrchu Cyfryngau (MAC), gan ganolbwyntio ar ddylunio cyfathrebu aml-sianel yn seiliedig ar y Swyddogaeth Gydlynol Wasgaredig (DCF) 802.11 i wella’r cyfathrebu yn WSN.

Roedd y papur, yn dwyn y teitl “Multichannel Framework for Body Area Network in Health Monitoring”, yn cynnig fframwaith aml-sianel aml-radio newydd ar gyfer cyfathrebu effeithiol ymhlith dyfeisiau mewn rhwydweithiau ardal corff diwifr (WBAN).   Mae’r ffocws ar sicrhau cyfathrebu effeithlon o ran ynni a dibynadwy yn WBAN.

Cofrestrwch ar gyfer darlith yr IET yma: https://localevents.theiet.org/9a32d1

The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Dr Carlene Campbell, a Senior Lecturer in Computer Networks, has been elected as the 2021 Chair of the Institute of Engineering and Technology (IET) Wales South West, the second female to hold the position during its history.

Nodyn i'r Golygydd

Ymunodd Dr Campbell â’r Brifysgol yn Ionawr 2013 fel Darlithydd mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol. Cyn hynny bu’n gweithio fel Darlithydd Cysylltiol ym Mhrifysgol Coventry rhwng 2010-2012, ac fel Cynorthwyydd Addysgu ym Mhrifysgol Brunel rhwng 2008-2010.

Mae hefyd wedi gweithio’n rhyngwladol (y Caribî) yn y sectorau diwydiant, addysg a llywodraeth ganolog, mewn amrywiol swyddi megis Darlithydd Rhan-amser ac Uwch Weinyddwr Rhwydwaith, gan reoli a sicrhau gweithrediad llawn y seilwaith rhwydweithio cyfrifiadurol cyfan.

Cwblhaodd Dr Campbell ei gradd israddedig mewn Astudiaethau Cyfrifiadurol a Rheolaeth yn 2000 ym Mhrifysgol Technoleg, Jamaica, ei gradd ôl-raddedig mewn Telegyfathrebu a Rhwydweithiau Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol South Bank, Llundain yn 2004, ac yn 2011 dyfarnwyd iddi radd PhD o Brifysgol Middlesex yn Llundain. Ffocws ei hymchwil oedd maes Rhwydweithiau Synwyryddion Diwifr ac ymchwilio i aseiniad aml-sianel ar gyfer protocol Rheoli Cyrchu Cyfryngau (MAC) yn seiliedig ar y Swyddogaeth Gydlynol Wasgaredig IEEE 802.11.

Mae Dr Campbell yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA) ac yn aelod o’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (MIET).

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk