Gwirfoddolwyr yn creu rhwydwaith cymorth Nadoligaidd ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol YDDS


18.12.2020

Mae tîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio gyda myfyrwyr Rhyngwladol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi creu rhwydwaith cymorth i sicrhau y gall myfyrwyr sy’n aros ar neu ger y campws fwynhau gwyliau’r Nadolig.

Elisha Hughes, a Fine Art graduate and Fellow at Swansea College of Art UWTSD is working closely with International staff Gruff Owen and Kath Griffiths and a team of student volunteers including 3rd year students James Dunhill and Matthew Howells, to host weekly online coffee mornings and distribute food hampers to students during the winter holidays.

Mae Elisha Hughes, un o raddedigion Celf Gain Coleg Celf Abertawe YDDS sy’n Gymrawd yn y Coleg, yn gweithio’n agos gyda’r staff Rhyngwladol, Gruff Owen a Kath Griffiths, a thîm o wirfoddolwyr myfyrwyr, gan gynnwys James Dunhill a Matthew Howells o’r drydedd flwyddyn, i gynnal boreau coffi wythnosol ar-lein a dosbarthu hamperi bwyd i fyfyrwyr yn ystod gwyliau’r gaeaf.

Meddai Elisha: “Yn ogystal â bod yn wirfoddolwr sy’n helpu cefnogi myfyrwyr rhyngwladol, rwy hefyd yn gwirfoddoli yng nghanolfan galw heibio Blaen-y-Maes yn Abertawe – sefydliad gwych, nid-er-elw sydd wedi bod yn cefnogi pobl am naw mlynedd heb gyllid. Mae’r ganolfan yn darparu cymorth mewn nifer o ffyrdd (hamperi bwyd am ddim, cynllun bwyd dros ben, siop ddillad ail law gymunedol, mynediad at gyfrifiaduron ac ati) ond ers Covid 19 rydym wedi  gweld rhagor o bobl ar draws Abertawe yn dod atom am gymorth hanfodol. 

“Rydym wedi gwneud rhai hamperi i’w dosbarthu i fyfyrwyr rhyngwladol yn Abertawe, Caerfyrddin a Llambed am eu bod yn aros yn y Deyrnas Unedig yn hytrach na hedfan adref y Nadolig hwn. 

“Mae staff Rhyngwladol y brifysgol wedi bod yn gwneud gwaith anhygoel, gan roi cymorth dyddiol i’r holl fyfyrwyr rhyngwladol. Rydym wedi bod yn cynnal boreau coffi wythnosol i greu rhwydwaith cymorth.

“Rydym yn gwirfoddoli am ein bod yn cydnabod bod y cymorth hwn yn hanfodol, yn enwedig eleni ac rydym am sicrhau bod ein Myfyrwyr Rhyngwladol yn teimlo bod croeso a chymorth iddynt yng Nghymru.

Os ydych chi’n fyfyriwr fyddai’n hoffi gwirfoddoli, cysylltwch ag @iessuwtsd i gael rhagor o wybodaeth!

Elisha Hughes, a Fine Art graduate and Fellow at Swansea College of Art UWTSD is working closely with International staff Gruff Owen and Kath Griffiths and a team of student volunteers including 3rd year students James Dunhill and Matthew Howells, to host weekly online coffee mornings and distribute food hampers to students during the winter holidays.

Nodyn i'r Golygydd

Mae canolfan galw heibio Blaen-Y-Maes yn sefydliad cymunedol nid-er-elw sydd wedi’i lleoli yng nghanol Blaen-Y-Maes, Abertawe.

Mae’r ganolfan yn cael ei rhedeg gan y gymuned, ar gyfer y gymuned ac mae’n helpu unigolion a theuluoedd trwy ddarparu mynediad i amrywiol gyfleusterau megis mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a galwadau ffôn, rhannu bwyd, paned a sgwrs a gweithdai.

Yn ystod COVID-19 mae’r ganolfan wedi bod yn cefnogi cannoedd o bobl yn y gymuned a thu hwnt. Mae ei gwirfoddolwyr yn gweithio drwy’r wythnos i sicrhau bod pawb yn gallu cael gafael ar gymorth.

Mae gan y ganolfan siop ddillad gymunedol lle mae eitemau’n cael eu gwerthu am gyn lleied â 10c. Derbynnir rhoddion (yn ystod oriau agor yn unig). Mae’r holl elw’n mynd at gostau rhedeg y ganolfan. Mae’r digwyddiadau codi arian yn cynnwys diwrnodau hwyl i’r teulu yn ystod yr haf a’r Nadolig. Mae hyn hefyd yn gyfle i’r gymuned ddod at ei gilydd a darganfod mwy am yr hyn a wnawn.

https://www.facebook.com/BlaenymaesDropinCentre

blaenymaesdic@yahoo.co.ukMae pob rhodd fach yn gwneud gwahaniaeth enfawr.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk