Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr 2020


06.02.2020

Mae Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol yr Arfordir Copr wedi dychwelyd am y pedwerydd tro rhwng 27 - 30 Ionawr 2020, gyda phenwythnos llawn hyd yr ymylon â dangosiadau ffilm a siaradwyr, ac amrywiaeth o drafodaethau a sgyrsiau.  

The Copper Coast International Film Festival returned for its fourth run from January 27 to 30 2020, with a packed week of screenings and speakers, and a variety of discussions and debates.

Wrth wraidd yr ŵyl yr oedd cystadleuaeth ryngwladol ar gyfer ffilmiau byr, gyda cheisiadau o bob cwr o’r byd.  Dangoswyd y ffilmiau a enwebwyd ar hyd yr wythnos, gan orffen mewn seremoni wobrwyo gyda Mal Pope, Cymrawd Anrhydeddus yn y Drindod Dewi Sant, yn cyflwyno ddydd Gwener 31 Ionawr.  

Meddai Mal: “Rydw i wrth fy modd i fod yn rhan o’r ŵyl eleni.  Mae gweld sut mae’r myfyrwyr yn cymryd perchnogaeth o’u gŵyl gyda chymaint o gefnogaeth gan staff y Drindod Dewi Sant wedi bod yn wefr i mi. Dyma fy mhedwaredd flwyddyn ac mae’r ŵyl wedi tyfu bob blwyddyn.   Pwy a ŵyr i ble yr aiff hi yn y dyfodol?”

I agor yr ŵyl, ac i nodi 75 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz ar 27 Ionawr, bu'r cyfarwyddwr a chynhyrchydd Chris Durlacher, sydd wedi ennill gwobr Emmy am ei waith, yn trafod ymdriniaeth drawsnewidiol ffilm a theledu o hanes a’r holocost, gan ddangos darnau o’i ffilm ddogfen “Hitler's Hidden Drug Habit”.  At hynny, dangoswyd detholiad o ffilmiau byr Israelaidd.  

Hefyd yn yr ŵyl, bu'r Athro Mark Blagrove o Dreamslab a Dr Julia Lockheart yn trafod breuddwydion a’u perthynas â’r sinema.  Bu staff o’r cwrs BA Ffilm a Theledu yn y Drindod Dewi Sant Abertawe yn archwilio’r cwestiwn, ‘a ydy’n werth achub y ddynoliaeth’ drwy safbwynt pum ffilm ffuglen wyddonol.

 

Hefyd bu BAFTA yn cadeirio digwyddiad lle bu enwebeion y wobr am y Ffilm Fer Orau yng ngwobrau Bafta Cymru yn ddiweddar yn trafod llwybrau eu gyrfa yn y diwydiant ac yn cynnig cyngor i egin wneuthurwyr ffilm.  

Meddai Marc Rees, Athro mewn Ymarfer yn y Drindod Dewi Sant a pherson creadigol, rhyngddisgyblaethol:  “Mae gwyliau’n chwarae rôl allweddol yn llwybr gyrfa unrhyw wneuthurwr ffilmiau, felly mae Gŵyl Ffilmiau’r Arfordir Copr yn ffordd wych i’r myfyrwyr ddysgu a deall sut mae gŵyl yn gweithio.  Mae Gŵyl Ffilmiau’r Arfordir Copr yn perthyn iddyn nhw a dyna pam mae hi mor unigryw a phenigamp. Ces i fy syfrdanu gan y doniau a welais i ar y sgrin y llynedd ac roedd yn bleser mawr cael dychwelyd i’r ŵyl eleni eto i gyflwyno’r wobr am y Cyfarwyddwr Gorau.”

Dywedodd y Cyfarwyddwr Academaidd Caroline Thraves bod yr ŵyl eleni wedi ‘archwilio ffyrdd newydd o helpu myfyrwyr i ymgysylltu â materion o bwysigrwydd byd-eang’.  “Rydym ni’n falch o gynnal digwyddiad sy’n darparu profiadau newydd ar gyfer y myfyrwyr bob blwyddyn, a ffyrdd newydd o feddwl am y profiadau hyn.  Mae’r rhaglen wedi datblygu ymagwedd tuag at ffilm sy’n croesawu amrywiaeth ac yn sicrhau na fydd neb yn cael ei adael allan o feddu ar y gallu a’r hawl i adrodd ei stori,” ychwanegodd.

BAFTA chaired an event that saw the nominees for the Best Short Film award at the recent BAFTA Cymru awards discuss their career paths into the industry and offer advice for emerging filmmakers.

Meddai Timi O’Neill, cyfarwyddwr yr ŵyl a Rheolwr Rhaglen BA Ffilm a Theledu yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant: “Roedd cynnal diwrnod cyntaf yr ŵyl 75 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz yn golygu bod y digwyddiad eleni’n cofio’r rheini a gollwyd yn y cyfnod tywyll hwnnw mewn hanes, ond hefyd mae’n tystio i gryfder yr ysbryd dynol wrth oresgyn y grymoedd drwg hyn a thrwy fod yn ddiwyro pan ddywedwn na fyddwn byth yn anghofio.”

Hefyd yn ymuno â’r ŵyl am yr ail flwyddyn oedd Distyllfa Cygnet o Abertawe. Meddai Robyn Lee, pennaeth yr ochr fasnachol a rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus / Marchnata i Ddistyllfa Cygnet am y cydweithio: “Rydym ni mor falch i fod yn rhan o’r ŵyl ffilmiau eto eleni.  Roedd y llynedd yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn i ni ac roedd yn bleser gallu cefnogi’r digwyddiad hwn am yr ail flwyddyn.  Mae’n gyffrous gweld safon y dalent sy’n dod i’r amlwg ac i Cygnet, gan ein bod yn ddistyllfa jin leol ac yn falch o’n treftadaeth Gymreig, mae bod yno’n cefnogi’r digwyddiad hwn gyda jin a thonig a diodydd meddal wrth i bobl gyrraedd, yn rhywbeth rydym ni’n ymfalchïo’n fawr iawn ynddo.” 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk