Lansio ysgoloriaethau ar gyfer cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr rhyngwladol


24.02.2021

Mae'r Brifysgol wedi lansio ystod o ysgoloriaethau i gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr rhyngwladol sy’n cychwyn ar eu hastudiaethau yn 2021.

Image of students walking on the Lampeter campus

Mae hyd at £3000 ar gael trwy Academi Fyd-eang Cymru y Brifysgol i gyn-fyfyrwyr rhyngwladol y Brifysgol astudio rhaglen ôl-raddedig. Yn ogystal, bydd y Brifysgol yn dathlu ei daucanmlwyddiant yn 2022 gan nodi sefydlu Coleg Dewi Sant, Llambed yn 1822 fel man geni addysg uwch yng Nghymru. Fel rhan o’r dathliadau hynny, rydym yn cynnig Ysgoloriaeth Daucanmlwyddiant o hyd at £ 3000 i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n cychwyn ar eu gradd neu raglen lefel meistr yn 2021.

Mae Ysgoloriaeth o hyd at £3000 hefyd ar gael i fyfyrwyr o wledydd y Gymanwlad yn ogystal ag Ysgoloriaeth y Coleg Doethur Rhyngwladol o hyd at £5000 ar gyfer ymgeiswyr rhyngwladol llwyddiannus a dderbynnir ar raglen ymchwil ar lefel doethuriaeth.

Cewch fwy o wybodaeth am ein ysgoloriaethau rhyngwladol, cymhwysedd a sut i wneud cais ar ein tudalennau gwe ysgoloriaethau a bwrsariaethau rhyngwladol.

Cynigir Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Global Wales i fyfyrwyr o Fietnam, India, UDA a gwledydd yr Undeb Ewropeaidd i astudio yng Nghymru. Mae’r ysgoloriaethau - pob un yn werth £10,000 - ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol i astudio rhaglen feistr lawn-amser yng Nghymru.

Y cynllun arbennig hwn yw'r ysgoloriaeth gyntaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hariennir gan Raglen Global Wales, partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Prifysgolion Cymru, y Cyngor Prydeinig a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Fel rhan o'r cynllun gall Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gynnig o leiaf tair ysgoloriaeth £10,000 i fyfyrwyr sydd eisoes wedi gwneud cais am le i astudio rhaglen ôl-raddedig gymwys cyn iddynt gyflwyno'ch cais am ysgoloriaeth.

Ceir mwy o wybodaeth am Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Global Wales a sut i wneud cais ar ein gwefan.