Myfyriwr Coleg Celf Abertawe yn dylunio tlysau ar gyfer Gwobrau'r Selar


09.02.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrth ei bodd bod un o'i myfyrwyr Celf a Dylunio - Owain Sparnon - wedi cael cyfle i ddylunio tlysau ar gyfer Gwobrau’r Selar 2021.

UWTSD is delighted that one of its Art and Design students – Owain Sparnon – has been given the opportunity to design the trophies for this year’s Gwobrau’r Selar event

Yn wreiddiol o Gastell Nedd, mae Owain yn fyfyriwr yn ei drydedd flwyddyn sy’n astudio Celfyddyd Gain drwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe. Yn 2017, enillodd Owain Wobr Preswyliad Jane Phillips, yn Oriel Mission Abertawe ac aeth ymlaen i ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth Medal Gelf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ddwywaith. Yn 2018, enillodd y gystadleuaeth Celf o dan 19 oed yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed.

Wrth ymateb i’r cyfle i ddylunio’r tlysau ar gyfer y gwobrau eleni, dywedodd Owain Sparnon:

“Rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle hwn ac yn falch o allu gweithio ar y gwobrau hyn eleni. Rwyf wedi mwynhau'r broses o greu a chysylltu'r prosiect â'm celf yn fawr.

Mae’n hynod o ddiddorol i mi gael gweithio yn y ffordd yma ac wrth i mi ddylunio a gwneud y gwobrau rydw i wedi mwynhau gwrando ar gerddoriaeth er mwyn fy ysbrydoli. Yn fwriadol, nid yw'r delweddau'n llythrennol gyda'r bwriad eu bod yn agored i ddehongliad o'r hyn y gall y gwaith ei gyfleu.”

Mae Gwobrau’r Selar yn seremoni wobrwyo a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n cael ei threfnu gan y cylchgrawn cerddoriaeth Gymraeg, Y Selar. Owain Schiavone yw trefnydd y digwyddiad. Dywedodd:

"Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda'r Brifysgol dros y blynyddoedd a chynnig cyfle i un o'r myfyrwyr celf talentog greu'r gwobrau ar gyfer Gwobrau’r Selar. Unwaith eto eleni mae'n wych gweld artist ifanc addawol yn creu'r gwobrau, a bydd yr enillwyr i gyd yn sicr o'u trysori."

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bartneriaeth ehangach gyda Gwobrau’r Selar hefyd wrth i’r Brifysgol noddi’r categori Cyfraniad Arbennig. Mae Gwenllian Beynon yn Uwch Ddarlithydd mewn Celf ac yn gydlynydd y ddarpariaeth Gymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant.  Nododd:

“Rwy’n hynod o falch ein bod yn gallu cefnogi Gwobrau’r Selar eto eleni. Mae Cyfnod COVID yn gwneud pethau’n anodd iawn i’r celfyddydau ac felly mae gallu bod yn rhan o ddathlu’r celfyddydau trwy’r gwobrau hyn ar lein eleni yn wych.

Mae’r gwobrau hefyd yn rhoi cyfle i artist ifanc i greu’r gwobrau ac i ddefnyddio celf i wneud hyn. Bob blwyddyn mae’r myfyriwr yn ymateb mewn ffordd wahanol ac eleni eto gwelwn ymateb unigryw gan Owain Sparnon.”

Mae'r gwobrau hyn hefyd yn rhoi cyfle i artist ifanc greu'r gwobrau a defnyddio celf i wneud hyn. Bob blwyddyn mae'r myfyriwr yn ymateb mewn ffordd wahanol ac eleni eto rydyn ni'n gweld ymateb unigryw gan Owain Sparnon. ”

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cyrsiau Celf a Dylunio a gynigir o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio/

Ac am wybodaeth bellach ynglŷn â Gwobrau’r Selar, ewch i https://selar.cymru/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076