Myfyriwr Electroneg PCDDS yn ymuno ag ymdrech y DU i greu feisorau i staff y GIG


22.04.2020

Mae Nick Jones, myfyriwr trydedd flwyddyn BEng Peirianneg Electronig wedi bod yn defnyddio ei argraffwyr 3D i wneud feisorau i staff llinell flaen y GIG. Mae’n rhan o rwydwaith a sefydlwyd gan Grŵp Makerspace Dyffryn Aman i ateb yr alwad frys am gyfarpar diogelwch personol (PPE).

Nick Jones, a 3rd year BEng Electronics Engineering student has been using his 3D printers to make visors for NHS frontline staff. He is part of a network brought together by Amman Valley Makespace Group to answer the urgent call for personal protective equipment (PPE).

Clywodd Nick am y grŵp drwy’r cyfryngau cymdeithasol, oedd wedi gofyn i bobl oedd ag argraffwyr 3D gysylltu. Dywedodd Nick: “Mae tua 40 ohonom ni. Fy rôl i yw rhoi fy argraffwyr 3D ar waith. Unwaith y bydd gen i swmp o 20 neu fwy, rwyf i’n cysylltu â logisteg sy’n trefnu i un o gludwyr gwirfoddol y prosiect ddod i’w casglu gan barchu pellhau cymdeithasol. Yna mae’n eu danfon at hyb gwirfoddol arall i’w dihalogi a’u cydosod yn derfynol cyn cael eu trosglwyddo i staff GIG llinell flaen.”

Dywedodd Nick fod nifer o arweinwyr prosiect y grŵp yn cysylltu’n agos gyda pheirianwyr clinigol i sicrhau bod y feisorau’n addas i’w defnyddio.

“Mae ein cynllun yn gynaliadwy gan fod modd i’r defnyddiwr ei ailddefnyddio a’i ddihalogi’n rhwydd,” ychwanegodd. “Mae gan arweinwyr y prosiect gysylltiadau clos hefyd gydag ysgolion mewn perthynas â STEM, felly bydd unrhyw gyllid/rhoddion fydd dros ben unwaith i’r argyfwng hwn ddod i ben yn mynd yn ôl i’r ffrwd addysg yn cynnwys unrhyw argraffwyr 3D neu gyfarpar arall a gaiff ei brynu yn ystod y prosiect.”

Dywedodd Nick: “Rwyf i’n rhan o’r grwpiau WhatsApp sy’n cynnwys fy rôl i yn y prosiect ac mae pawb sydd yn y grwpiau hyn wedi bod yn wych gydag unrhyw broblemau technegol sydd wedi codi, yn cynnwys cadw tua 100 o argraffwyr i fynd yn ddi-baid, helpu’r rheini nad ydyn nhw mor llythrennog gyda chyfrifiaduron gydag unrhyw broblemau meddalwedd ac unrhyw fewnbwn ar wella’r dyluniad a’r ansawdd er mwyn dod â chyfartaledd ein hamser argraffu o 50 munud am bob feisor i lawr.

“Mae’r drefn o fewn y prosiect heb ei hail gyda phawb yn cael eu trin yn gyfartal ac rwy’n falch i fod yn rhan o’r rhwydwaith cynyddol hwn. Yn olaf ond nid y lleiaf, rydym ni’n un tîm mawr ac er bod pob un ohonom wedi derbyn diolch gan bobl sy’n ein hadnabod yn bersonol, rydym ni’n trosglwyddo’r diolch hwnnw i bawb sy’n rhan o’r gwaith.”

Nodyn i'r Golygydd

Dolenni:

https://www.gofundme.com/f/1ypsl074qo

Facebook Makerspace Dyffryn Aman.

https://www.facebook.com/groups/1722998717718305

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk