Myfyriwr gradd meistr yn dathlu ysgoloriaeth glodfawr Spitfire Audio


30.07.2020

Mae’n bleser gan YDDS a Tileyard Education gyhoeddi bod Spitfire Audio wedi gwobrwyo’r cynhyrchydd cerddoriaeth a myfyriwr gradd meistr Gary Keane gydag ysgoloriaeth lawn i dalu ffioedd ei radd meistr eleni.

UWTSD and Tileyard Education are delighted to announce that Spitfire Audio have awarded music producer and Masters student Gary Keane with a full scholarship award to cover his masters fees this year.

Mae Spitfire Audio yn enwog am eu llyfrgelloedd anhygoel o waith cyfansoddwyr. Maent yn gwmni technoleg Prydeinig sy’n arbenigo mewn seiniau: llyfrgelloedd sampl, offerynnau rhithiol a dyfeisiau meddalwedd annatod eraill. Maent yn cydweithio gyda chyfansoddwyr, artistiaid a pheirianwyr gorau’r byd i adeiladu offerynnau cerdd sy’n swnio’n wych ac sy’n gyffrous i’w defnyddio, gyda llyfrgelloedd sy’n galluogi myfyrwyr i berfformio a chyfansoddi o fewn DAW (Digital Audio Workstation), gan gynnig miloedd o seiniau ar flaenau eu bysedd er mwyn iddynt gael ysbrydoliaeth ddiddiwedd. 

Mae gan fyfyrwyr YDDS yn Llundain gyfle i weithio yn y ganolfan addysg ôl-raddedig a phroffesiynol gyflawn, a seilir yn Tileyard London, King’s Cross, i ddatblygu a mireinio eu harfer drwy gael eu haddysgu a’u mentora gan rai o’r unigolion mwyaf dylanwadol yn y diwydiant cerddoriaeth heddiw.  

Eleni mae Spitfire Audio wedi dewis gwobrwyo Gary Keane gyda’r wobr ysgoloriaeth lawn. Dyfynnwyd Gary yn “enillydd clir” gan fod ei ddatganiad personol wedi cyseinio gyda Christian Henson a Paul Thomson, a wnaeth y penderfyniad gyda’i gilydd.

Mae Spitfire Audio yn frwdfrydig am ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gyfansoddwyr a chynhyrchwyr, ac yn edrych ymlaen at gynorthwyo Gary yn ariannol ac yn gorfforol. Mae Spitfire Audio eisoes wedi cynnal eu cyfarfod cyntaf gyda Gary a byddant yn ei croesawu i’w Pencadlys yn Tileyard London er mwyn iddo gymryd rhan mewn marchnata, digwyddiadau a meysydd eraill y mae Gary yn awyddus i wybod rhagor amdanynt.

Meddai Gary: “Alla’ i ddim o’i gredu, rwy’ mor ddiolchgar i Spitfire, sy’n gwmni anhygoel, nid yn unig oherwydd eu seiniau, ond hefyd oherwydd eu hethos.”

Mae Gary yn ysgrifennwr caneuon, yn gynhyrchydd ac yn beiriannydd cymysgedd o Iwerddon sy hefyd wedi teithio o gwmpas y byd fel cerddor sesiwn. Gwnaeth Gary ei benderfyniad i symud i Lundain yn 2019 ar ôl mynychu ‘Mix with The Masters’ yn Ffrainc gyda Greg Wells, cafodd ei ysbrydoli i roi ei ffocws yn ôl 100% i greu cerddoriaeth.

Ychwanegodd: “Rwy’n gydweithredwr diwrthdro sy’n cael ei gyfareddu gan straeon pobl. Gwyddel ydw i, felly rwy’n siarad llawer, sy ddim yn gwneud drwg pan fyddwch yn ceisio helpu’r artist i ddweud ei stori. Rwy’ hefyd yn caru sain sy wedi’i recordio, a sut y gall hynny gynrychioli emosiwn penodol, gan adael i’r gwrandäwr ei deimlo hefyd. Mae’n teimlo fel rhyw fath o alcemi”.

Dwedodd Gary fod ei flwyddyn yn Tileyard hyd yn hyn wedi golygu:  “Cwrdd (yn annifyr) â chynifer o bobl ddawnus ag y gallaf wrth gydweithio ar yr un pryd â chynhyrchwyr, ysgrifenwyr caneuon, artistiaid a rapwyr.”

Mae newydd gwblhau prosiect yn cynhyrchu ac yn cymysgu dau waith wedi eu hail-ddychmygu ar gyfer yr artist Donovan ac mae’n gweithio gyda nifer o artistiaid a leolir yn Tileyard ar draciau sydd i’w cyhoeddi yn nes ymlaen eleni.

Ychwanegodd: “Rwy’ wedi bod yn hynod ffodus i dderbyn bwrsariaethau gan Spitfire Audio ac mae gyda fi lawer o gynlluniau i gydweithio gyda nhw yn y dyfodol.”

Os hoffech clywed peth o gerddoriaeth Gary, gwrandewch ar ’Shadows’ gan G Kaye ar Spotify, a ‘dilynwch’ y dudalen i gadw’n ddiweddar gyda chyhoeddiadau newydd wrth iddynt gael eu rhyddhau eleni!

Dilynwch Gary here.

Dilynwch Spitfire Audio here.