Myfyriwr Meistr yn y Drindod Dewi Sant yn sicrhau rôl newydd gyda chwmni technoleg blaenllaw yn Beijing


01.02.2021

Mae’r myfyriwr MSc Cyfrifiadura yn y Drindod Dewi Sant, Kang Wenhao, wedi derbyn rôl newydd fel peiriannydd datblygu cleientiaid IOS gyda’r cwmni Beijing Kuaishou Technology Co Ltd.

UWTSD MSc Computing student Kang Wenhao has accepted a new role as an IOS client development engineer at Beijing Kuaishou Technology Co Ltd.

Wedi’i sefydlu yn 2011, mae’r cwmni’n darparu llwyfan cymdeithasol ar gyfer cofnodi a rhannu bywydau ac ar ôl 6 blynedd yn unig dyma oedd y rhwydwaith cymdeithasol mwyaf yn y byd o ran rhannu fideos, a’r pedwerydd llwyfan cymdeithasol mwyaf yn Tsieina, ar ôl WeChat, QQ a Weibo. Mae ganddo dros 400 miliwn o ddefnyddwyr cofrestredig, dros 100 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol misol a dros 50 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol dyddiol.

Yn ôl Kang, a fydd yn graddio o’r Drindod Dewi Sant yn yr haf, bydd ei rôl  yn ymwneud â datblygu rhaglenni iPhone.

“Fy rôl newydd yw gweithredu fel peiriannydd datblygu cleientiaid iOS gyda Beijing Kuaishou Technology Co Ltd, un o gwmnïau APP fideo byr enwocaf Tsieina,” meddai.“Fy mhrif dasg yw datblygu rhaglenni iPhone.”

Dywedodd fod astudio am ei radd Meistr yn y Drindod Dewi Sant wedi helpu sicrhau’r rôl newydd gyffrous hon iddo a’i helpu i baratoi ar ei chyfer.

“Enillais dipyn o wybodaeth am raglennu yn ystod fy ngradd Meistr yn y Drindod Dewi Sant, gan gynnwys datblygu Gwe, cronfeydd data a C++, a chryfhawyd y cyfan drwy brofiad datblygu ymarferol.

“Mae’r cymorth gan ddarlithwyr wedi bod yn wych. Maen nhw wedi ein hysbrydoli a’n hannog i ddysgu a chyflawni ein nodau. Hoffwn ddychwelyd i’r Drindod Dewi Sant i ddechrau fy ngradd PhD.”

Dywedodd Kang fod ei gariad at gyfrifiadura a’i gymhelliad i astudio am radd wedi deillio o’i amser yn yr ysgol gynradd.

“Yn yr ysgol gynradd cefais fy mhrofiad cyntaf gyda chyfrifiadur, a datblygais ddiddordeb mewn gemau cyfrifiadurol, tudalennau gwe a fideo. Dewisais arbenigo mewn cyfrifiadureg a datblygais ddiddordeb cryf mewn rhaglennu yn y coleg. Ar ôl cwblhau fy ngradd, roeddwn i eisiau mynd gam ymhellach ym maes rhaglennu ac roedd y radd Meistr mewn Cyfrifiadura yn y Drindod Dewi Sant yn ddewis naturiol i sicrhau y gallwn gyrraedd y nod hwn.

“Yn ystod pandemig Covid 19 parhaodd fy astudiaethau ar-lein gyda’r un cymorth gan fy narlithwyr. Nid yw wedi ein rhwystro rhag dysgu.

Meddai Gaynor Thomas, uwch ddarlithydd mewn Cyfrifiadura yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn y Brifysgol: “Rwy wrth fy modd i glywed bod Kang wedi sicrhau swydd ym maes datblygu ffonau symudol. Mae cystadleuaeth ffyrnig am swyddi yn Tsieina, yn enwedig yn Beijing, felly mae hyn yn gamp aruthrol. Rwy’n falch fod ein MSc yma yn y Drindod Dewi Sant wedi bod o fudd iddo ac roedd ei brosiect terfynol yn rhagorol, er gwaethaf yr angen i astudio o bell yn ystod cyfnod Covid. Dymunaf bob llwyddiant i Kang yn ei yrfa ddewisol.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk