Myfyriwr o Goleg Celf Abertawe yn dylunio tlysau ar gyfer Gwobrau’r Selar


14.02.2020

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn bod un o’i myfyrwyr Celf a Dylunio – Abigail Fraser - wedi cael cyfle i ddylunio’r tlysau ar gyfer Gwobrau’r Selar a gynhelir y penwythnos hwn yn Aberystwyth.

Abigail Fraser

Abigail Fraser, Myfyrwraig Celf Gain.

Mae Abigail, sydd yn ei thrydedd flwydyn yn astudio Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi dylunio a chreu tlysau eleni o dan gyfarwyddyd yr artist a’r darlithydd Gwenllian Beynon, Cydlynydd y Gymraeg yn yr adran Gelf a Dylunio.

Mae Gwobrau’r Selar yn seremoni wobrwyo a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n cael ei threfnu gan y cylchgrawn cerddoriaeth Gymraeg, Y Selar. 

“Mae cydweithio ar y gwobrau yn gyfle gwych i'n myfyrwyr i weithio ar brosiect Cymraeg ac rydym yn hapus iawn i fod yn cyd-weithio gyda’r Selar unwaith eto eleni,” meddai Gwenllian Beynon.

“Mae’n llawer o sbort gweithio gyda’r myfyrwyr ar syniadau ar gyfer tlysau Y Selar, a phob blwyddyn mae rhywbeth newydd yn cael ei ddatblygu. Rwy’n hoff iawn o’r hiwmor yn y tlws bric fforc garu y mae Abi wedi ei chreu eleni. Mae’r syniad o gael bric fel gwobr yn rhyfedd o beth ac yna mae’r Fforc Garu brydferth yn y canol yn ychwanegu elfen arbennig. 

“Mae wastad yn bleser gweithio gyda Y Selar ac mae creu’r gwobrau yma yn rhoi elfen wahanol i astudiaethau’r myfyrwyr,” atega Gwenllian.  “Mae nhw’n derbyn yr her ac yn cael llawer o sbort yn gweithio ar greu’r tlysau bob blwyddyn.  Dyma’r chweched flwyddyn i’n myfyrwyr greu’r gwobrau ac mae’n wych medru edrych nôl ar dlysau’r gorffennol gan gynnig ysbrydoliaeth i’n myfyrwyr cyfredol sy’n elfen ddiddorol iawn gan – mewn ffordd - y mae gwaddol yr holl wobrau blaenorol yn ysbrydoli’r rhai newydd.”

Yn ogystal ag astudio cwrs Celf Gain yn y Brifysgol, mae Abilgail Fraser hefyd yn artist preswyl yn ‘GS Artists Swansea’ dan reolaeth yr artist dylanwadol, Jane Simpson.

Yn wreiddiol o ardal Treorci, mynychodd Abigail Ysgol Gartholwg cyn dod i astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Mae gwaith celf Abigail yn archwiliad breuddwydiol, seicedelig o atgofion gan gyfeirio at ddigwyddiadau'r gorffennol trwy ddarlunio gyda golau LED syml a ffurfiau adnabyddus cyffredin fel fforc neu wely. Trwy ei darluniau digrif, mae’n cynnig golwg amgen ond gonest o ddiwylliant modern Cymru.

Forch Garu / Love Fork

Mae’r tlysau y mae Abigail wedi’u creu yn gerfluniau ‘Fforc Garu’ sy’n cynrychioli dylanwad ieuenctid Cymru ar ddiwylliant modern Cymru.

Meddai Owain Schaivone, Uwch Olygydd cylchgrawn Y Selar: “Rydyn ni'n falch iawn i gydweithio gyda Choleg Celf Abertawe o fewn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant eleni eto ar gyfer creu'r gwobrau ar gyfer Gwobrau'r Selar. Mae'n grêt gallu rhoi cyfle i artist ifanc greu gwobrau ar gyfer achlysur mor uchel ei broffil ac mae'r enillwyr bob tro wrth eu bodd yn cael darnau celf mor greadigol ac unigryw fel cydnabyddiaeth o'u llwyddiant."

Mae Abigail yn fyfyrwraig ar gwrs BA Celf Gain yn Y Drindod Dewi Sant.  Mae’r cyrsiau Celf Gain wedi’u seilio ar arfer gyda sylfaen damcaniaethol sy’n galluogi i’r myfyrwyr arfer o fewn penodoldeb canolradd.  Mae gan fyfyrwyr le stiwdio penodedig, yn ogystal â mynediad i leoedd gosodwaith, stiwdios darlunio byw ac ystod eang o weithdai, gan gynnwys cerameg, metel, resin a phlastr.

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bartneriaeth ehangach gyda Gwobrau’r Selar hefyd wrth i’r Brifysgol noddi’r categori Cyfraniad Arbennig.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cyrsiau Celf a Dylunio a gynigir o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio/

Ac am wybodaeth bellach ynglŷn â Gwobrau’r Selar, ewch i https://selar.cymru/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk