Myfyriwr yn dathlu llwyddiant wrth raddio o PCDDS mewn Cyfrifiadura


22.07.2020

Mae Nathan Buller yn dathlu cwblhau BSc mewn Cyfrifiadura ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS).

 

Nathan Buller is celebrating completing a BSc in Computing at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Mae Nathan yn defnyddio cadair olwyn a gall reoli llygoden ei gyfrifiadur drwy symud ei ên gyda chamera smartnav sydd wedi’i osod ar ben ei liniadur. Gwnaeth y brifysgol addasiadau arbennig i’w alluogi i fynychu dosbarthiadau a bellach gall ddarparu ar gyfer myfyrwyr eraill gydag anghenion tebyg. Dywed darlithwyr Nathan eu bod yn falch o’i gyflawniadau, sy’n tystio i’w ymrwymiad, cryfder ei gymeriad a’i sgiliau gyda phobl.

“Person pobl yw Nathan, yn ogystal â gweithiwr caled sy’n dda gyda thechnoleg – mae’n frwd iawn am y maes ac mae erbyn hyn yn arbenigwr ar hygyrchedd technoleg,” dywed y darlithydd Sue Maw.

Defnyddiodd Nathan ei ddealltwriaeth unigryw i helpu gyda’i brosiect gradd, oedd yn canolbwyntio ar wneud gwefannau cwmnïau awyrennau’n fwy hygyrch a hyblyg i deithwyr anabl.

“Roedd ei waith yn rhagorol – adeiladodd wefan mwy hygyrch i gwmni awyrennau,” dywed Sue, sydd wedi adnabod Nathan ers iddo gwblhau ei HND yn y brifysgol – cyflawniad a enillodd iddo gymeradwyaeth frwd iddo.

Dywedodd Nathan iddo benderfynu ymuno â’r cwrs gradd am ei fod am wthio ei astudiaethau ymhellach. “Rhoddodd PCDDS warant y bydden nhw’n rhoi’r gefnogaeth orau bosibl i fi,” ychwanegodd. “Mae’r uchafbwyntiau’n ddiddiwedd gyda’r brifysgol hon. Maen nhw’n cynnwys ennill penwythnos cychwyn busnes gyda grŵp a alluogodd fi i gael cipolwg ar ba mor ddwys mae prosiect yn gallu bod wrth ddechrau eich busnes eich hun a gweithio i derfyn amser tynn.”

Cafodd Nathan hwyl hefyd ar reoli prosiectau a gwneud cyflwyniadau i’w gyd-fyfyrwyr, oedd yn hwb i’w hyder wrth siarad o flaen y dosbarth.

“Yn ogystal â magu hyder yn hytrach na phoeni am siarad o flaen pobl, rwyf i wedi dysgu dechrau tasgau’n gynnar yn lle eu gadael tan y funud olaf,” dywedodd.

“Hoffwn ddiolch i’r holl ddarlithwyr a’r cymerwyr nodiadau am fy nghefnogi drwy gydol y cwrs cyfan. Y darlithwyr allweddol yr hoffwn i ddiolch iddyn nhw yw Sue Maw, Kemi Ademoye, Nik Whitehead, Mike Dacey, Gaynor Thomas, Lee Cobley a James Williams am fod yn amyneddgar wrth iddi gymryd yn hirach i mi gwblhau tasgau a fy helpu i drwsio neu ailosod meddalwedd. Hoffwn i hefyd ddiolch i’r staff cymorth am gymryd nodiadau, David Williams, Leezann Davies a Kim am gynnig cymorth rhagorol pan oedd ei angen ar gyfer tasgau anodd, er enghraifft lluniadu.”

Gobaith Nathan bellach yw mynd ymlaen i astudio am radd meistr. Yn ôl ei gyfarwyddwr cwrs Bev Holland mae ganddo’r gallu i lwyddo.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk